Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Otázka č.8
Zaznamenali jste v posledních 3 letech následující události?

 

 

Komentář:

Otázka se ptá na vnější a zjevné projevy agrese vůči pedagogům. Z tohoto hlediska se nedají procenta kladných odpovědí považovat za nízká a bezvýznamná. Otázka se neptá na počet těchto událostí, ale na to, zda se staly. To znamená, že každá kladná odpověď je minimálně jedna událost, dle zkušeností z auditů jich bude v rámci kladné odpovědi více.

Kladné odpovědi na fyzické napadení bychom měli brát vážně. Konfliktní žák nebo rodič se zpravidla nespokojí jen s jedním výstupem či incidentem.  Příkladem může být situace (uvádíme příklad z auditů) kdy menší město se dvěma základními školami přesouvá problematického žáka mezi sebou, žák učitele fyzicky napadá, ale problém nemá řešení, dokud nezasáhne například OSPOD a dítě bude rodičům odebráno do dětského domova, nebo se v důsledku agrese stane trestný čin na jehož základě bude dítě předáno do dětského domova nebo výchovného ústavu dle věku dítěte.

Pohled na odpovědi a jejich vážnost ukazuje i následující parametr. Do ankety se zapojilo 600 škol, ve 48 z nich došlo k fyzickému napadení pedagoga žákem a ve 12 z nich k fyzickému napadení pedagoga rodičem. To není zanedbatelný počet škol z poptaného vzorku. Už samo o sobě to, že se agrese tohoto typu děje, je velmi alarmující.

Stejně se lze podívat i na verbální projevy agrese, kdy jsou čísla kladných odpovědí výrazně vyšší. Z auditů škol vyplývá, že mnohdy je mezi verbální a fyzickou agresí jen velmi tenká linie, kterou lze snadno překročit a pedagog nemůže vědět, kdy tato linie bude překročena.

Pedagogové a zaměstnanci školy by si v tomto ohledu zasloužili více péče při školeních a trénincích krizové komunikace a principech zvládání krizových situací tohoto typu. Například jednoznačné dodržování zásady „nikdy ne sám v místnosti“ při řešení problému (ať žák nebo rodič) nebo pravidla, že rodič jde řešit problém do školy na základě časové domluvy, nikoliv „kdykoliv“ kdy se rodiči chce.

Bylo by naivní si myslet, že morální úroveň spojená s respektem k učitelům se nějakým zázrakem změní. Proto musí učitelé nastavit parametry bezpečného chování u sebe a ve své škole. Nastavení celé společnosti a rozpad morálních hodnot je zřejmý, za principy svobody se často a zcela mylně skrývá pohrdání autoritou.  Žel největší rebelové jsou mnohdy vydáni za vzor a vzorem se stávají. To je příklad i některých školních kolektivů ve třídách.

Budeme rádi, když zde v komentářích napíšete své zkušenosti a postřehy.

 

Odkazy na další pokračování:

Úvodní článek

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázka č. 9

 

 
Komentáře
Kamil Cinkraut

Dobrý den,

na vzorku kolika pedagogů byl průzkum prováděn? Jak byla zajištěna reprezentativnost vzorku? Pardon, ale uvedení procent bez absolutního počtu respondentů velmi snižuje kvalitu průzkumu.

Děkuji a s pozdravem

KC

Asociace bezpečná škola

Dobrý den,
na tuto otázku v anketě odpovědělo 569 škol napříč republikou. V rámci škol vyplňovali anketu ředitelé a k nim přizvaní spolupracovníci z vedení školy. Jak jsme psali v úvodním článku k této anketě, umíme školy dále rozdělit dle typů a krajů. Anketa nebyla pro náš vstup anonymní. Více se chceme dělením odpovědí dle typu škol zabývat v závěru.

Komenáře jsou vypnuty.