Bezpečné prostředí

Provoz bezpečné školy neznamená jen správně zvládnutá režimová a technická opatření dle ČSN 73 4400. S příchodem pandemie Covid 19 se objevily další neméně důležité prvky bezpečnosti žáků ve školách, které mají vliv na životy a zdraví žáků včetně učitelského sboru.

Asociace bezpečná škola v této sekci bude informovat o technických řešeních přispívajících k bezpečné škole v rámci dalších technických a hygienických opatření, bránící šíření epidemických onemocnění.

Žádáme tímto výrobce a dodavatele podobných řešení pro bezpečnou školu, aby nás kontaktovali s případnou nabídkou jejich produktů.