Komunikace s rodiči

Rodiče budou v případě mimořádné události prvními, kteří se budou snažit do školského objektu „dostat“ a budou pravděpodobně (byť neúmyslně) komplikovat práci Policie ČR.

Důkladná informovanost o nastavených opatřeních a fakt, že uvidí opatření v praxi (například tím, že sami nemohou chodit do školy jak se „jim zachce“ nebo bez identifikace), mohou do určité míry situaci zklidnit.

Školení rodičům také pomůže lépe chápat opatření, která se jim mohou zdát restriktivní a omezující. Rodiče jsou aktivní složkou školských zařízení a stejně jako pedagogové i rodiče se musí ztotožnit s minimálním standardem bezpečnosti.

Zajištění bezpečnosti žáků jde dál. Zejména u dětí na základních školách je pro rodiče důležité vědět, že jejich dítě je ve škole a kdy z ní odešlo. Kontrola docházky formou zápisu do třídní knihy, nehledě na to, zda je papírová, či elektronická, je jedním z nejzásadnějších režimových opatření.

Vhodně zvolený docházkový systém vyučujícímu kontrolu docházky usnadňuje. Kromě toho, je možné propojit systém s online třídní knihou a rodiče mohou sledovat, zda je jejich dítě ve škole.

 

A young family of four looking at camera and smiling while relaxing at home

Spolupráce v oblasti režimových opatření

Je důležité, aby všichni zúčastnění, tedy vedení školy, zřizovatel, učitelé, žáci a jejich rodiče věděli, proč jsou konkrétní opatření zavedena, co se od nich očekává a jak mohou k bezpečnosti své a svého okolí přispět.

Je potřeba si uvědomit, že většina rodičů chce, aby jejich děti navštěvovaly školu, která je bezpečná. Touží po klidném prostředí. Pokud budou dostatečně informováni a pochopí smysl bezpečnostních opatření, stanou se součástí týmu a výsledkem bude dobrá spolupráce. Mezi nezbytná preventivní opatření patří cvičení krizových událostí. Účinnou formou seznámení s režimovými opatřeními je diskuze, ve které jsou rodiče a žáci vyzváni, aby sami navrhli, jak mohou ke zvýšení bezpečnosti přispět.

 

graf2