Archive for Duben, 2021

Otázka č.9
Má škola zpracovanou směrnici pro návštěvy školy?

 

 

Komentář:

Je škola veřejnou a volně přístupnou budovou? Nebo má mít škola zpracovanou směrnici pro návštěvy? 

Jak bezpečné jsou děti a zaměstnanci školy, pokud může do školy vstoupit kdokoliv a neexistuje směrnice? Rozlišuje škola typy návštěv – rodič, servis, zásobování, obchodní návštěva atd? To je několik z mnoha otázek, na které si musí škola odpovědět. Ačkoliv je většina škol v době vyučování zavřena, neznamená tento stav automaticky bezpečnost osob ve škole.  Pokud pro vstup do školy stačí pouze zazvonit, říct své jméno a vstoupit, jsou zavřené dveře překonatelnou překážkou.  Je projevem lehkovážností vpustit kohokoliv. Z penetračních testů ve školách vyplývá, že v řadě škol není složité do budovy vstoupit.

V anketě 38 % škol odpovědělo, že nemá směrnici pro návštěvy. Řeší tedy návštěvy intuitivně? Nebo na základě zažitých zvyklostí? Z pohledu asociace se jedná o poměrně vysoké procento. Jak kvalitně z pohledu bezpečnosti jsou nastaveny směrnice 62 % škol z ankety nevyplývá. Ze škol, kde jsme mohli v rámci bezpečnostních analýz směrnice vidět se ukazuje, že ne všechny jsou zpracovány kvalitně.

Režim návštěv považujeme za jeden ze základních a klíčových prvků nastavení bezpečnosti ve škole. Ideálním stavem je vrátnice, která je v provozu po celou dobu vyučování, návštěvnická kniha, osobní vyzvedávání návštěv a jejich doprovod při pohybu po budově školy, a zcela určitě vědomí návštěvníků včetně rodičů, že návštěvu je nutné dopředu domluvit, pokud se nejedná o mimořádnou situaci. Všechny body výše by měli být implementovány do směrnice.

Směrnice se nicméně nesmí stát jen kusem založeného papíru. Se směrnicí musí být seznámeni všichni zaměstnanci školy. V případě zjištění, že se ve škole pohybuje osoba, která není zaměstnancem školy, všichni musí být schopni postupovat jednotně a rozhodování nesmí být ponecháno pouze na vlastním uvážení a intuici.

 

Odkazy na další pokračování:

Úvodní článek

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázka č. 9