Vzorová řešení

Vstupy do objektu

Všechny vstupy do objektu jsou zavřené. Dveře, které slouží jako vstup pro návštěvy, jsou vybaveny zvonkovým tablem s integrovanou kamerou pro vizuální identifikaci osob. Zaměstnanci a studenti mohou dveřmi procházet po autorizaci na čtečce ACS. Neoprávněné otevření dveří je signalizováno systémem PZTS. Na vše dohlíží bezpečnostní CCTV kamera.

Nouzové východy

Nouzové východy jsou zajištěny přídržným magnetem, popřípadě zámkem s certifikací pro použití na únikových cestách. V případě potřeby jiného nouzového otevření, než je požární poplach z ústředny EPS je u východu instalováno únikové tlačítko. Zneužití je monitorováno kamerou CCTV a zabezpečovacím systémem.

Požární bezpečnost

Požární zabezpečení ve všech místnostech a učebnách je řešeno detektory systému EPS. K vyhlašování evakuace je zpravidla nejvýhodnější školní rozhlas, ve větších objektech najde uplatnění nouzový zvukový systém.

Portrait of happy teens looking at camera with smiles

Vrátnice

Ideálním místem pro odbavování návštěv je vrátnice. Na tomto, nebo jiném místě s trvalou přítomností obsluhy bude osazena ústředna EPS, monitory pro zobrazení obrazu kamer a videotelefon pro ovládání vstupů.

Sekretariát

Videotelefon a monitoring kamer je i ve vybraných kabinetech a kancelářích. Vhodným doplňkem PZTS, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, je tísňový hlásič pro přivolání pomoci.