Mezinárodní odborná konference „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“

Vážíme si, že jsme osobně pozváni pořadatelem konference a Ministerstvem vnitra jako odborní řečníci na mezinárodní odbornou konferenci Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“

Tématem budou školy z pohledu teorie i praxe, jako nedílná součást měst s dopadem na bezpečnost. Představíme příklady dobré praxe v kontextu normy a metodiky, kterou jsme vytvořili. Budeme mluvit o projektu, kde je aplikována bezpečnost do každodenní praxe za podpory města. Řečníky spolu s nám v našem bloku bude ředitel Integrované střední školy technická a ekonomická Sokolov, Mgr Pavel Janus a velitel Městské policie Sokolov Mgr. Petr Kubis. Ukážeme nastavení velké školy a projekt bezpečných zón v rámci školy a jejím okolí, který do velké míry čerpá ze zásad prevence kriminality a normy ČSN 73 4400.

Bezpečnost a prevence ve městech – jak mohou pomoci environmentální design, plánování a technické normy?

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a sekretariátem Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325 (CEN/TC 325) „Prevence kriminality při plánování městské výstavy a navrhování budov“ si Vás dovolují pozvat na unikátní mezinárodní odbornou konferenci:

Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“

Cílem konference, která se uskuteční při příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, je zvýšit v rámci EU, na úrovni institucí i zástupců měst a policejních složek, povědomí o konceptech Crime Prevention Through Environmental Design/Crime Prevention Through Urban Design & Planning, o jejich přínosech v praxi a významu standardizace v této oblasti.

Konference bude členěna na 3 bloky:

1) Představení konceptů a jejich přínosů;

2) CPTED a technické normy ve městech;

3) CPTED a technické normy v práci policie.

Podrobnější program a seznam vystupujících jsou uvedeny v příloze.

Program ke stažení: Program-cpted

 

 

Konference se uskuteční jako celodenní dne 6. října 2022 v hlavním městě České republiky Praze, jež patří mezi nejkrásnější města a také nejpopulárnější kongresové destinace světa, v prostorách Kongresového centra Praha (5. května 1640/65, Praha 4) s úchvatným výhledem na panorama Prahy.

Účast na konferenci je bezplatná. Hlavním jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference bude zároveň tlumočena do českého jazyka.

Svůj zájem o účast na konferenci potvrďte, prosím, registrací zde: https://forms.gle/Szq2PAhXitdnxchJ7.

Registrace je možná nejpozději do 5. září 2022, ale doporučujeme registrovat se co nejdříve, kapacita prostor je omezená.

Po ukončení registrací obdrží každý účastník potvrzovací email s dalšími pokyny ke konferenci, podrobným programem a dalšími pokyny k přihlášení do akreditačního systému.

Na této mezinárodní konferenci vystoupí v odpolední části programu s označením Blok 2: CPTED a technické normy ve městech vystoupí Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola s příspěvkem: 

Úspěšná implementace standardů prevence kriminality do škol v České republice

 

Další příspěvky ke čtení:


Řežou se, týrají se hlady. Děti si ubližují, pomoci se dostane jenom některým
Zatímco ještě několik let před koronavirovou pandemií patřilo sebepoškozování u dětí k častým nemocem, dnes je už na špičce psychických problémů. Děti se řežou, pálí, ...
Čtěte více...
Jak poznat dětské volání o pomoc a jak reagovat?
Identifikovat signály špatného zacházení s dětmi pomůže karta KID Máte pocit, že jste se setkali s dítětem v těžké životní situaci? Rozpoznat projevy a znaky ...
Čtěte více...
Agresivní děti útočí na spolužáky i učitele. Problém je v rodinách
V Bílině dětský gang paralyzoval základní školu a ředitelka musela najmout bezpečnostní službu. V Plzni se kvůli agresivnímu žákovi bojí ostatní děti chodit na vyučování ...
Čtěte více...
Další školy v regionu budou bezpečnější, kraj do nich dá miliony
Další etapou pokračuje krajský karlovarský projekt zaměřený na zabezpečení středních škol a školských zařízení v regionu. Z krajského rozpočtu byla vyčleněna částka ve výši téměř ...
Čtěte více...
Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu – tisková zpráva
Po dvou letech odkládání v důsledku covidových opatření, se Asociaci bezpečná škola podařilo uspořádat společně s Ministerstvem vnitra ČR seminář na téma „Agrese rodičů a ...
Čtěte více...