Základy bezpečnosti školských zařízení 1

  • Úvodní seminář a informace k normě ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
  • Informace k ochraně osobních údajů

Odborný seminář pořádaný Asociací bezpečná škola. Cílem semináře je účastníky seznámit s principy řízení bezpečnosti v projektu „Bezpečná škola“ a  normou ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení a ochrany osobních údajů.

Lektory semináře jsou odborníci na problematiku zabezpečení škol a školských zařízení. Výstupem kurzu je osvědčení o jeho absolvování.

Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zástupcům zřizovatelů škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, školníkům ad.
Organizační garant: Asociace bezpečná škola
Termín konání:  Dle dohody, nebo termínů školícího centra v Praze, časová dotace  08:00-12:00
Místo konání: Praha, nebo dle umístění školy

Program:

Čas (hod.) Obsah Lektoři
08-08.15 Zahájení semináře – úvodní slovo
08.15-09.15 Principy řízení bezpečnosti školských zařízení dle normy ČSN 73 4400, principy prevence „ozbrojeného útočníka“
09.15-09.30 Diskuze k proběhlému bloku
09.30-09.45 Přestávka
09.45-10.15 Nejčastější chyby v řízení bezpečnosti – poznatky z auditů školských zařízení v ČR
10.15-10.30 Diskuze k proběhlému bloku
10.30-10.45 Přestávka
10.45-11.15 Principy a zásady při navrhování bezpečnostních prostředků s ohledem na ochranu osob ve škole
11.15-11.30 Ochrana osobních údajů dle GDPR (kamerové systémy, identifikační prvky)
11.30 -11.45 Diskuze
11.45-12.00 Kudy se vydat v řízení bezpečnosti Vašich školských zařízení