Chci implementovat technická řešení

Technická zařízení, která slouží k zajištění bezpečnosti, jsou podpůrným prostředkem režimových opatření. Nelze tvrdit, že objekt je bezpečný jenom díky tomu, že jsou v něm nainstalovány bezpečnostní systémy. Tyto systémy však dokáží řízení bezpečnosti značně zefektivnit. Z výše uvedených skutečností vyplývá logický závěr, že bezpečnostní systém musí odpovídat režimovým opatřením. Jak toho dosáhnout?

Architect's accessories on plan papers

Nutnost projektové dokumentace

Praxe ukazuje, že nejlepším řešením je zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě budou bezpečnostní systémy instalovány. Aby byly investice smysluplné, je nutné řešit objektovou bezpečnost jako komplexní celek. Projektová dokumentace je nezbytným základem pro to, aby technické prostředky zabezpečení plnily svůj účel a nebyly přítěží. Díky tomu nedojde k nevhodným opatřením, jako jsou zamčené dveře na únikových cestách nebo kamerový systém, který neodpovídá zákonu o ochraně osobních údajů.

Business woman hand with Financial charts and laptop on the table

Otázka vhodných investic

Omezený rozpočet často vede k tomu, že bezpečnostní systémy jsou instalovány postupně. Díky tomu se často stává, že v objektu je nainstalováno několik systémů, například kamery, zabezpečovací systém a domovní telefony, které spolu neumí spolupracovat. Jednu událost pak musí obsluha vyhodnocovat několikrát a tím se značně prodlužuje doba reakce. Lze tomu předcházet? Velkou pomocí je právě projektová dokumentace, ve které mohou být zpracovány všechny systémy, včetně těch, na jejichž instalaci zatím nejsou dostupné finance. I v případě postupné instalace tak bude jasně definováno, jak mají být jednotlivé systémy integrovány. Díky tomu bude investice do nich skutečně smysluplná.