Archive for Duben, 2017

Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400

Novou technickou normu ČSN 73 44 00 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení zavedl dne 1. srpna 2016 do soustavy českých státních norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s tím, že uvedená norma nabyla účinnosti dnem 1. září 2016.

Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) vypracovala Technická normalizační komise TNK 148 „Prevence kriminality a ochrana obyvatel“ jako odpověď na řešení problematiky ochrany jednoho z měkkých cílů – škol a školských zařízení. Norma dále navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. Zabezpečení škol a školských zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu MV.

Na základě velkého ohlasu odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo vnitra rozhodlo nechat zpracovat metodiku aplikace této normy do praxe ve spolupráci s Asociací bezpečná škola.

Metodika  pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tímto eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Cíle manuálu:

Na základě manuálu byste měli být schopni:

  • Pochopit a vyhledat rizika dle ČSN 73 4400
  • Určit rizika, které jsou pro vaše školské zařízení nejvážnější
  • Zhodnotit současný stav opatření k eliminaci definovaných rizik
  • Pochopit postup vedoucí k bezpečí

Související dokumenty ke stažení na MVČR:

ČSN_73_4400_Metodika_MV_Zkrácená_verze.pdf
Velikost souboru:803,0 KB / formát PDF