Časté chyby při zavádění bezpečnostních opatření

Jakákoli snaha zvýšit bezpečnost ve školách je chvályhodná. Je skvělé, že i v České republice je mnoho lidí, kterým není otázka školní bezpečnosti lhostejná. Pokud čtete tento článek, pravděpodobně jste jedním z nich. Pojďme se tedy společně zamyslet nad tím, čemu je dobré se při zavádění bezpečnostních opatření vyvarovat.

Řešení ze šablony

Šablona

Nepoužívejte šablony.

Bez ohledu na to, jak kvalitně je zpracované, unifikované řešení bezpečnosti neexistuje. Vzorové řešení může posloužit pouze jako vodítko, které nám pomůže neopomenout nic důležitého. Každá škola je odlišná a to nejen stavebně, ale především režimem a lidmi, kteří ji navštěvují. Napasovat školu do šablony sice může v první fázi ušetřit peníze, ale výsledky mohou být katastrofální. Každá škola by měla mít zpracované své vlastní bezpečnostní řešení stejně, jako má zpracované požární poplachové směrnice a školní řád.

 

 

Špatná komunikace s okolím

Dialog

Veďte dialog.

Zpracovatel bezpečnostního řešení, ale i všichni, kteří jsou do bezpečnostního procesu aktivně zapojeni, by neměli být uzavření a vše dělat po svém. Neuzavírejte se do své kanceláře. Vyjděte z ní a pozorujte své okolí. Diskutujte o bezpečnosti s ostatními – pedagogy, technickými pracovníky, rodiči i studenty. Ptejte se jaká rizika a hrozby vnímají a jaké mají návrhy na zlepšení. Přizvěte si na pomoc specialistu. Zkrátka rozšiřte svůj pohled o postřehy a znalosti druhých. Díky tomu bude výsledné řešení bezpečnosti skutečně komplexní a efektivní.

 

 

Řešení bez odborného posudku

Odborník.

Využijte odborníky.

Nedostatek finančních prostředků, předsudky či jiné důvody mohou vést k tomu, že si škola nenechá zpracovat odborné bezpečnostní posouzení. Je ale skutečně vhodné, šetřit zrovna na tomto místě? Pohled odborníka vychází ze zkušeností a znalostí, které jsou pro školu přínosem. I kdyby měl být závěr auditu pozitivní a většinu opatření zhodnotit jako správná, odborné posouzení se vždy vyplatí.

 

 

 

Rychlá a zaručená řešení

Rychlost.

Vyhněte se zbrklým řešením.

Obchodní zástupci umí být velmi přesvědčiví. Dejte si pozor na věty typu: „Když nainstalujete náš produkt, už se nikdy nic nemůže stát“, nebo: „Udělejte ‚to a to‘ a máte klid“. Každé řešení by mělo být promyšlené. Instalaci systémů by měla předcházet jak projektová dokumentace, tak především plán režimových opatření, která popíšou, jak systém ke zlepšení bezpečnosti správně používat. Díky těmto krokům „nevyhodíte“ peníze za systémy, které nakonec nebude nikdo využívat.

 

 

 

Špatné určení priorit

Stanovte priority.

Stanovte priority.

Počáteční nadšení může svádět k tomu, že se špatně stanoví priority. Například (jak již bylo popsáno výše) se může stát, že škola jako první investuje do technického zabezpečení, ale nejsou stanovena režimová opatření, která definují jak je využívat. Nicméně režimová opatření lze stanovit i ve chvíli, kdy škola žádné technické zabezpečení nemá, a v dohledné době na něj nebude mít dostatek prostředků. Bezpečnostní specialista je připraven vám pomoci stanovit správný postup implementace nápravných opatření.

 

 

Řešení „na půl cesty“

Varování.

Úkoly dokončete.

Bez jasného plánu se může stát, že škola začne bezpečnostní řešení implementovat, ale proces nedotáhne do konce. Paradoxně to může vést k falešnému pocitu bezpečí a snížení opatrnosti. Z praxe lze uvést příklady typu: „Nemusím být pozorný ke svému okolí, máme tu přece kamery“, na které se ale nikdo nedívá, nebo „Do školy se nikdo nepovolaný nedostane, máme tu přístupový systém“, ale dveře zůstávají otevřené, či studenti běžně otevírají dveře návštěvám.

 

 

„Jednou bezpečný, navždy bezpečný“

Proces.

Provádějte pravidelné kontroly.

Často se stává, že škola investuje do jednorázového bezpečnostního posudku, který je odborně zpracován a přinese užitečné postřehy. Řada škol poté návrhy na zlepšení skutečně implementuje a bezpečnost na škole se zlepší. Tím to ale skončí. Stavební úpravy, změna v učebních plánech, pronájem prostor komerčním účelům, či vnější vlivy však mají za následek to, že zavedená opatření přestanou být účinná. Proto je důležité bezpečnost posuzovat pravidelně a bezpečnostní plány uzpůsobovat aktuálním podmínkám.

 

 

Není definována odpovědná osoba

Odpovědná osoba.

Definujte odpovědnou osobu.

Dokud není definována žádná konkrétní osoba, která má bezpečnost ve škole na starosti, je téměř nemožné bezpečnostní opatření zavést a udržet při životě. Ve škole by měl být vždy někdo, kdo bude dohlížet na funkčnost bezpečnostních systémů a dodržování režimových opatření.