Archive for Leden, 2021

Otázka č.1
Výstupy na otázku č.1 byl anonymní. Dotazem byl název a adresa školy. Školám děkujeme za vyplnění. Poskytuje zpracovatelům další zajímavé náhledy v členění na kraje a lokality, nebo v členění dle typů škol. Členění dle typů škol (anonymně) zveřejníme v závěru seriálu. Zajímavý bude náhled na bezpečnost základní a střední školy.

 

Otázka č.2
Je vstup do školy fyzicky zabezpečen při příchodu žáků na vyučovaní?

Komentář:
Ranní vstupy patří z pohledu grafu k nejlépe ošetřené proceduře. Graf plně koresponduje s tím, co ukazují audity škol a výsledky penetračních testů. Školy, které nemají ranní vstupy ošetřeny dohledovou službou (11% odpovědí), jsou z bezpečnostního hlediska plně otevřené potenciální hrozbě. Většina škol má ranní vstupy ošetřeny nastaveným režimem ve Školním řádu. V něm je definováno kdy se škola otevře pro vstup žáků a kdy se zavře. U ranních vstupů mají školy zpravidla písemně rozepsány dohledové služby. Kdo dohledovou službu vykonává ukazuje následující otázka.

 

Otázka č.3
Pokud ano, kým?

Komentář:
Celých 89% respondentů odpovědělo, že příchod žáků na vyučování je zajištěn fyzickou přítomností. Ve většině škol tento dohled vykonává primárně školník. V rámci auditů vedení škol často zdůrazňuje nezastupitelnou roli školníka. Je tím, kdo vstupy ve stanovené časy otevírá a také následně zavírá. Má zpravidla komplexní znalosti prostředí školy a vedení školy by jeho náhled na bezpečnostní problematiku mělo vzít v úvahu při rozhodování.

Termín „Další zaměstnanci školy“ v sobě zahrnuje kohokoliv, kdo může vykonávat ranní dohled. U vstupu do škol je v auditech pod tímto termínem často myšlen zaměstnanec na úklidové práce.

Pozitivním rysem odpovědí je zřízení funkce vrátného. Funkční vrátný je výrazným zvýšením bezpečnosti. Vrátný s sebou nicméně nese mzdové náklady, na které často školy nemají prostředky.

Ošetření vstupů přítomností dohledové služby spolu s dobře nastavenými pravidly významně snižuje riziko vstupu neoprávněných osob a případných incidentů mezi samotnými žáky při vstupu.

Slabinou ranních vstupů jsou v rámci škol nejednotná nebo neexistující pravidla pro vstup cizích osob a rodičů. V řadě škol stačí, když vstupující osoba oznámí, za kým a proč jde. Poté je bez ověření této informace s osobou, která je cílem návštěvy, vpuštěna bez doprovodu do vnitřních prostor školy. To je značným bezpečnostním rizikem.

Graf počtu odpovědí ukazuje, že školy dohled u ranních vstupů kombinují dle možností a potřeb. Většina škol odpověděla kombinaci školník, pedagog.

 

 

Odkazy na další pokračování:

Úvodní článek

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázka č. 9