Výstupy z ankety – Otázka č. 9

Otázka č.9
Má škola zpracovanou směrnici pro návštěvy školy?

 

 

Komentář:

Je škola veřejnou a volně přístupnou budovou? Nebo má mít škola zpracovanou směrnici pro návštěvy? 

Jak bezpečné jsou děti a zaměstnanci školy, pokud může do školy vstoupit kdokoliv a neexistuje směrnice? Rozlišuje škola typy návštěv – rodič, servis, zásobování, obchodní návštěva atd? To je několik z mnoha otázek, na které si musí škola odpovědět. Ačkoliv je většina škol v době vyučování zavřena, neznamená tento stav automaticky bezpečnost osob ve škole.  Pokud pro vstup do školy stačí pouze zazvonit, říct své jméno a vstoupit, jsou zavřené dveře překonatelnou překážkou.  Je projevem lehkovážností vpustit kohokoliv. Z penetračních testů ve školách vyplývá, že v řadě škol není složité do budovy vstoupit.

V anketě 38 % škol odpovědělo, že nemá směrnici pro návštěvy. Řeší tedy návštěvy intuitivně? Nebo na základě zažitých zvyklostí? Z pohledu asociace se jedná o poměrně vysoké procento. Jak kvalitně z pohledu bezpečnosti jsou nastaveny směrnice 62 % škol z ankety nevyplývá. Ze škol, kde jsme mohli v rámci bezpečnostních analýz směrnice vidět se ukazuje, že ne všechny jsou zpracovány kvalitně.

Režim návštěv považujeme za jeden ze základních a klíčových prvků nastavení bezpečnosti ve škole. Ideálním stavem je vrátnice, která je v provozu po celou dobu vyučování, návštěvnická kniha, osobní vyzvedávání návštěv a jejich doprovod při pohybu po budově školy, a zcela určitě vědomí návštěvníků včetně rodičů, že návštěvu je nutné dopředu domluvit, pokud se nejedná o mimořádnou situaci. Všechny body výše by měli být implementovány do směrnice.

Směrnice se nicméně nesmí stát jen kusem založeného papíru. Se směrnicí musí být seznámeni všichni zaměstnanci školy. V případě zjištění, že se ve škole pohybuje osoba, která není zaměstnancem školy, všichni musí být schopni postupovat jednotně a rozhodování nesmí být ponecháno pouze na vlastním uvážení a intuici.

 

Odkazy na další pokračování:

Úvodní článek

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázka č. 9

 

1 komentář k “Výstupy z ankety – Otázka č. 9”

  1. Děkuji ABŠ, že zveřejnila tuto problematiku. Je totiž velmi důležitá a na druhou stranu velmi široce rozebírána ze všech stran. V době, kdy jsem chodil občas vyzvedávat svou vnučku ze školky, jsme netušil, že dnes bude kolem toho tolik diskusí. Úplně bez problémů jsem na vyzvání předložil svůj občanský průkaz ke ztotožnění, že jsem to já, kterého měly paní učitelky v seznamu od rodičů.
    Proto i v dnešní době, kdy ještě různě aplikujeme opatření „covidová“, je třeba mít zpracovánu Směrnici a zejména ji dodržovat a též kontrolovat. Není to nic proti tomu, že přístup žáků a rodičů má být do školy a školských zařízení přívětivý. Bezpečnost a nyní i zdraví našich dětí je však to nejdůležitější.
    Nezávislý bezpečnostní expert

Komentáře jsou uzavřeny.