# Kyber&prevence se vyplatí!

V oblasti kybernetické kriminality se při výhledu kyber-prevence nedá ani v roce 2022 očekávat, i s ohledem na potřebu rostoucí digitalizace společnosti – jako žádoucího celospolečenského jevu, že kyberrizika a kyberhrozby budou nyní  ubývat.

Dopadem, i v důsledku takového setrvalého nárůstu, je potřebné naopak hovořit o dlouhodobém zvyšování kyberkriminality a nedá se tedy ani očekávat snižování iniciativy, pokusů a snah pachatelů – kyberhackerů, kyberpredátorů, agresorů. Obecně se tedy v současné predikci vývoje nedá mluvit o možném snižování celospolečensky nežádoucího kyberjednání, fenoménů a jevů.

Prevencí je „být dobře připraven.“ Kyberprostor se týká nás všech bez výjimky!

Co se týče konkrétních rizik a hrozeb, abychom se neustále netočili v začarovaném a bludném kruhu vlka a beránka / pachatele a oběti.

 

Ilustrační obrázek. Zdroj: Freepik

 

U dětí a i dalších zvlášť zranitelných skupin:

je také potřebné i v tomto roce sledovat, co na internetu dělají a kde a jak bezpečně se zde pohybují!

  • kolik hodin tráví na všech digitálních technologiích
  • jakým způsobem tento čas zde tráví
  • co využívají nejčastěji a proč i k čemu
  • jaké jim to způsobuje prožitky – v aktuální chvíli i v dlouhodobějším období
  • zda zde sdílejí své pocity, s kým, kde konkrétně i jakou formou
  • proč si zde hledají zábavu a jakou apod.

Vychovatelé a rodiče by se měli zajímat o dění na sociálních sítích do hloubky.  Je potřebné, aby s dětmi o uvedeném dění komunikovali a to do hloubky, proto je velmi potřebné motivovat ke vzdělávání samotné rodiče. Určitě je vhodné, aby tato komunikace neměla pro děti charakter tlaku a nepříjemné povinnosti, to by mohlo mít spíše demotivující efekt, ale aby prostě rodič dokázal projevit aktivní a upřímný zájem a vzájemně spolu s dítětem interagoval i mu alespoň trošku v kyberprostoru stíhal, motivoval jej k pozitivnímu užívání technologií i smysluplnému využití prvků a nástrojů digitalizace.

Buďme tedy prosím i v oblasti kyberprostoru v tomto roce pozorní, všímaví i obezřetní, tak abychom si v klidu a pohodě mohli naplno užívat výhod, které nám kyberprostor přináší, ale abychom se také byli schopni účinně bránit i reagovat na možná rizika.

Autor: Lucie Kosová

Celý článek ke čtení: zde

 

Další příspěvky ke čtení:


Jak se zachovat v krizové situaci?
Tragická událost, která nemá v historii novodobého fungování Úřadu práce obdoby. Přesně tak v kondolenci rodině zastřelené úřednice popisuje letošní červnovou tragickou událost generální ředitelství ...
Čtěte více...
Bezpečná škola a odbor prevence kriminality, co mají společného?
Zeptali jsme se odborníka, ředitele odboru prevence kriminality Michala Barboříka. Spouštěcím mechanismem aktivního přístupu státní správy a samospráv byl útok duševně nemocné ženy na obchodní ...
Čtěte více...
Dítě odešlo otevřenou bránou z mateřské školy, učitelky dostaly výpověď
Noční můra každého rodiče se na začátku listopadu stala skutečností v mateřské škole Rubešova v Hlinsku. Tříleté dítě tam opustilo bez vědomí učitelek areál školky ...
Čtěte více...
Bezpečnost školáků na prvním místě
Na všech mateřských a základních školách zřizovaných městem Valašské Meziříčí a také ve Středisku volného času Domeček nyní probíhá projekt hodnotící bezpečnostní situaci. Hlavním smyslem ...
Čtěte více...
UTEČ, SCHOVEJ SE, BOJUJ, JEN KDYŽ MUSÍŠ
Celý článek v PDF ke stažení zde: ClanekUN Řada škol není na bezpečnostní rizika připravena Pocit bezpečí ve škole vychází často i z přesvědčení, že ...
Čtěte více...