Stav škol v ČR

Naše děti tráví od svých šesti do osmnácti let třetinu dne ve školském zařízení. Jak máme ochráněnou a nastavenou bezpečnost našich dětí po celou jednu třetinu dne, kdy s nimi jako rodiče nejsme? Ke smysluplné odpovědi má pomoci ucelená a jednotná metodika v duchu nové a komplexní normy ČSN 73 4400.

isste-sokolov

ISŠTE – úspěšný projekt Asociace bezpečná škola

V řadě školských zařízení není jasná právní a přesná delegace rolí a postup v případě mimořádných událostí. Ve školských zařízeních není prováděno žádné systematické školení a cvičení pedagogického sboru a zaměstnanců pro případy ozbrojeného útočníka, aktivního střelce, umístění výbušniny apod.

Na mnoha školách neexistují preventivní opatření, která by vedla ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku a pohybu ozbrojeného útočníka ve školním prostředí, zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto případnou krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku.

Základní škola Kraslice

Základní škola Kraslice – úspěšný projekt Asociace bezpečná škola