Archive for Říjen, 2020

Konference primární prevence rizikového chování

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference primární prevence rizikového chování

Úvodní příspěvky patřil zástupcům Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, a to Michalu Miovskému, Romanu Gabrhelíkovi a Heleně Fialové.  Ve svých vystoupeních posluchače seznámili s Mezinárodním on-line kurzem INEP a vývoji mezinárodních kurikulí pro vzdělávání v prevenci a jejich dopad na národní systém vzdělávání včetně vývoje české verze on-line kurzu INEP (více na https://www.adiktologie.cz/)

První den mezi vystupujícími byla i Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a to se svým příspěvkem na téma „Primární prevence v oblasti protidrogové politiky z pohledu národní koordinátorky pro protidrogovou politiku“.

Jedním z klíčových témat konference bylo uzavření škol, online výuka, její dopad na duševní zdraví a psychické vyčerpání děti – žáků (a dalších členů rodiny) a pedagogů, a zda je z tohoto pohledu potřeba aktuálně měnit i oblast rodinné a sociální politiky. V této souvislosti byly zajímavé některé prezentace projektů. Jedná se např. o projekt „Být spolu jinak“, o kterém na konferenci hovořil Miroslav Zavadil, ředitel Semiramis z. ú. V rámci projektu „Být spolu jinak“ bylo natočeno několik videí, která mají rodičům pomocí navázat bližší kontakt se svými dětmi a zlepšit komunikaci v době, kdy jsou spolu na základě omezujících opatření v souvislosti s COVID 19 tzv. zavřeni doma‚ videa jsou ke shlédnutí  ZDE.

Obdobným tématem, tedy jak zvládat koronakrizi v rodinném prostředí, se zabývala i Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, a to ve svém příspěvku „Činnost PPP v době karanténních opatření, krizová intervence“ a ve své prezentaci odkazovala na zajímavé webové stránky https://www.spoludoma.cz/

Rád bych se také zmínil o tématech, která se přímo dotýkají (anebo mají určitý přesah) do prevence kriminality. Mezi takové příspěvky patřil ten od zástupců Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, a to od Lucie Kosové a Martina Hájka, kteří hovořili o „obecné“ kyberbezpečnosti a části „základů“ rizikových jevů. Zdůrazňovali, aby ze strany pracovníků v oblasti prevence, vzdělávání i osvěty, byla co největší snaha působit „preventivně“ i na rodiče, motivovat je a sdílet s nimi „dobrou“ praxi, hovořit pozitivně o IT technologiích, ale i realisticky o možných rizicích, rizikovém chování dětí v prostředí „online“ i možných hrozbách (obecně) číhajících na jejich děti (i na rodiče samotné) v kyberprostoru. Závěrem odkázali na zajímavý e-learningový kurz, který vytvořil NÚKIB a je pro zájemce zcela zdarma ZDE

Další zajímavým projekt, o kterém se na konferenci hovořilo, je zaměřen na řešení agrese ve školách, který je vhodný pro žáky 3. až 5. tříd   (https://www.dobronauti.cz/).

O závislosti na video hrách a finančních nástrahách, které videohry obsahují hovořil Jiří Vimr z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zajímavý výstupem na toto téma je publikace, kterou Krajský úřad Karlovarského kraje vytvořil a je ke stažení ZDE

Informuje: JUDr. Milan Fára, odbor prevence kriminality

Zdroj: https://prevencekriminality.cz/konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani/