Bezpečnostní technika

Budovy školských zařízení jsou vybaveny v rámci výstavby a rekonstrukcí moderními technologiemi, které vyžadují na provozovateli určitou míru znalosti na úrovni uživatele a správce. Předpokládá se údržba dle pokynů výrobce a v neposlední řadě znalost legislativy, která užívání a implementaci určitých systémů koriguje.

Základní pravidla:

 • Slaboproudé systémy by měl navrhovat specialista v oboru s patřičnými oprávněními dovozců a výrobců.
 • Systém by měl mít – minimálně při předání – projekt skutečného provedení.
 • Systémy z oblasti požárně bezpečnostních řešení lze zadat pouze firmám s platným oprávněním k projektu, montáži a údržbě těchto systémů.
 • Pravidelný servis a periodické prohlídky výrazně zvyšují bezpečnost, prodlužují životnost systémů a eliminují jejich selhání.
 • Většina popsaných slaboproudých systémů je v základu bezobslužná, nikoliv bezúdržbová!
Architect's accessories on plan papers

Architect’s accessories on plan papers

Základní slaboproudé systémy v objektech

Mezi základní systémy, které vyžadují dohled nad jejich provozem a údržbu patří:

Bezpečnostní a dohledové systémy:

 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Evakuační systémy- evakuační rozhlas, nouzové zvukové systémy
 • Systémy pro odtah tepla a kouře
 • Systémy pro odtah CO2
 • Bezpečnostní systémy (PZTS, dříve EZS)
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Přístupové systémy – čipové a kartové systémy (ACS)

 

Systémy obsažené ve školských zařízeních

bezpcelkygraf