Archive for Listopad, 2017

Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako jednoho z měkkých cílů

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako jednoho z měkkých cílů

Dne 20.11.2017 byla Asociace bezpečná škola přizvána na odborný seminář „Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako jednoho z měkkých cílů“, který se konal v budově Městského úřadu Orlové. Seminář uspořádala Městská policie ve spolupráci s Městem Orlová.

Bezpečnost škol a hledání jednotného postupu při zavádění normy ČSN 73 4400 je aktuální potřeba napříč celou republikou.

Byli jsme potěšeni, že můžeme přispět svými mnohými zkušenostmi z auditů a praktických realizací v implementaci normy.

JUDr. Tomáš Koníček, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR –  seznámil přítomné s postojem a  podporou Ministerstva vnitra při analyzování stavu bezpečnosti ve školách a školských zařízení.

Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola z.s. – představil normu ČSN 73 4400 a příklady dobré praxe v jejím úspěšném zavedení do škol. Proces řízení režimových a technických postupů. Slabiny, které škola nevnímá a stávají se pro školu trhlinou v bezpečnosti.

Ing. Petr Fráz, auditor Asociace bezpečná škola – poukázal na příklady dobré praxe. Chyby při neřízené instalaci technických prostředků, čímž postrádají součinnost a integraci. Ukázkou jednoduchých prostředků předvedl, jak dosáhnout poměrně levnou cestou k základním krokům k bezpečné škole.

 

Za Asociaci bezpečná škola z.s.
Jitka Sladká, tajemnice