Dotace MPSV ČR

Asociace bezpečná škola z.s. vzdělává zaměstnance svých členů

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování:
ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: červenec 2019 až červen 2023

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010791


Stručný popis:

Asociace bezpečná škola z.s. plánuje proškolit zaměstnance svých členských organizací a prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. Za tímto účelem byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců jednotlivých členů.

 

Klíčové aktivity:

Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti