Archive for Prosinec, 2018

Kurz bezpečnostního auditora do projektu „Bezpečná škola“ dle ČSN 73 4400 a Metodiky Asociace bezpečná škola

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kurz bezpečnostního auditora do projektu „Bezpečná škola“ dle ČSN 73 4400 a Metodiky Asociace bezpečná škola

Odborný kurz pořádaný Asociací bezpečná škola. Cílem kurzu je odborné proškolení a přezkoušení odborníků pracujících v oblasti řízení objektové a osobní bezpečnosti měkkých cílů pro auditní práci ve školském prostředí a školských objektech.

Cena kurzu: Cena – 12 900,- Kč bez DPH. V ceně kurzu je strava (snídaně, pití, oběd) a kompletní tištěné a elektronické výukové materiály. Platba je vyžadována předem nebo v hotovosti při zahájení kurzu

Organizační garant: Asociace bezpečná škola z.s.

Termín konání: 29-31. 1. 2019 (první dva dny konec kurzu do 17 hodin, poslední den do 12 hodin)

Místo konání: Školicí středisko společnosti Relsie, Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1

PROGRAM:

Program kurzu bezpečnostního auditora
1. den
9:00 Úvod, organizační pokyny J. Sladká
Blok 1:
Základní pojmy a princip řízení bezpečnosti na školách a školských zařízeních
9:15 Základní právní aspekty, oprávnění a kompetence auditora ABŠ, princip kontroly nad prvotními audity. Právní aspekty poskytnutí materiálů škole a auditorovi J. Sladká
9:30 Řízení bezpečnosti ve školách z pohledu Ministerstva vnitra, komplexní principy dle ČSN 73 4400, spolupráce s ABŠ JUDr. T. Koníček
10:15 Diskuze s přestávkou
10:30 Řízení rizika ve školském prostředí. Působení vnitřních/vnějších vlivů z hlediska pojmu hrozba-riziko. Procesy odehrávající se uvnitř a vně školní budovy.
Interaktivní blok s vloženou přestávkou.
Ing. L. Sladký,
V. Fáberová
13:00 Přestávka na oběd
Blok 2:
Základní znalosti bezpečnostního auditora
14:00 Psychologické stránky auditu.
Vnímání subjektu očima „pachatele“. Varovné signály, chápání normality, typy agrese.  Vnímání a komunikace bezpečnostních otázek.
Mgr. T. Brečka, MBA
15:15 Audit školy z hlediska ochrany osob – základní principy uceleného a objektivního obrazu – znalosti, režim, stavebně – technické prostředky, vnitřní a vnější vlivy.
Základy mechanických systémů pro ochranu.
Základní znalost bezpečnostních systémů, jejich rozpoznání a funkce.
 Ing. L. Sladký,  Ing. P. Fráz, J. Beran
16:25 Diskuze s přestávkou
16:40 Požární normy –   kolize norem požárních x bezpečnostních, požadavky na dveře na evakuačních cestách, elektronické systémy a instalace s požadavkem na integritu při požáru, evakuační plány jako základ pro zákrokové karty PČR. J. Beran
2. den
Blok 3:
Zpracování bezpečnostního auditu krok za krokem.
9:00 Audit – 6 kroků auditu – příprava základních materiálů pro školu, vstupní seminář, auditní dotazník, audit, zpracování auditu, výstupní seminář. Základní materiály požadované od školy. Zpracování materiálů před auditem. J. Sladká
9:30 Auditní dotazník jako vstup k auditu – komplexní rozbor dotazů a požadovaných informací z dotazníku – vysvětlení pojmů.  Interaktivní blok formou diskuze a vloženou přestávkou. Ing. L. Sladký,  Ing. P. Schmid
13:00 Přestávka na oběd
14:00 Penetrační test. Vyhledání slabých míst, která škola nevidí nebo nechce vidět.  Načtení školy z materiálů a veřejně dostupných zdrojů.  Upravený přístup dle zahraniční metodiky. Příklady a zkušenosti z praxe. J. Sladká, Ing. P. Schmid
14:30 Sepsání auditu – struktura a princip. Konkrétní výstupy vs. obecně platná tvrzení.  Tabulky jako měřitelný výstup auditu. Požadavky MV z hlediska OMC. Interaktivní blok formou diskuze a vloženou přestávkou. Ing. L. Sladký
3. den
9:00 Opakování znalostí tvorby auditní zprávy formou diskuze Ing. L. Sladký
9:45 Dokončení auditu.
Vyhodnocení se školou. Zkušenosti dalších požadavků. Způsob administrace, archivace a exportu zpracovaných materiálů.
Ing. P. Schmid, J. Sladká
10:15 Následná spolupráce se školou a zřizovatelem.
Podpora ABŠ – vzdělávání a materiály. Implementace opatření navržených auditem. Reaudity.
Ing. L. Sladký
10:45 Přestávka
Blok 4:
Závěrečné prověření znalostí.
11:00 Závěrečný písemný test znalostí ABŠ, vyhodnocení lektoři
12:00 Předání certifikátu pro úspěšné studenty Ing. L. Sladký
12:15 Závěr kurzu a diskuze Ing. L Sladký

 

 

KE STAŽENÍ:

Program_FIN_kurz_auditor_29-31_1_19

Přihláška_do_kurzu