Archive for Květen, 2018

Čtvrtý ročník Konference Bezpečná škola

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtvrtý ročník Konference Bezpečná škola

V Praze se konal dne 24. května 2018 již čtvrtý ročník Konference Bezpečná škola. Byla pokračováním předchozích úspěšných ročníků 2015 až 2017, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů. V roce 2016 i 2017 se jí zúčastnilo 246 posluchačů. Letos bylo 197 posluchačů a 26 přednášejících.

I letos se Konference konala za záštity ministerstva vnitra a za spolupráce s Asociací bezpečná škola.  Ministr vnitra udělil opětovně Konferenci svou záštitu včetně toho, že odborníci z rezortu se také aktivně podíleli na přípravě i průběhu samotné Konference. Oblast bezpečných škol jednoznačně koreluje s bezpečnostní problematikou, kterou rezort MV řeší.

Po úvodním zahájení Konference moderoval JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV první blok. V něm vystoupilo mnoho přednášejících s následujícími tematickými okruhy:

  • BEZPEČNÁ ŠKOLA – globální pohled na bezpečnost
  • Prevence jako základ bezpečnosti aneb „Zubní kartáček nebo zubařské křeslo“? Školy potřebují systematický přístup, který znají z dalších oblastí bezpečnosti, jako je PO a BOZP. Je tento cíl dosažitelný? Naučí se školy vnímat tuto specifickou bezpečnost systematicky, nikoliv jenom jako „hysterickou“ reakci na události ve světě?
  • Asociace ABŠ nabízí ucelený program pro školy. Od auditu k nácviku „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ a následném nastavení požadovaných parametrů.
  • Varovné signály jako jeden ze základních a opomíjených prvků prevence. Potlačujeme jejich vnímání? Umíme je vidět a rozpoznat. Asociace se jimi ve svém programu prevence aktivně zabývá.
  • Finance jako klíčový faktor „proč to nejde“? Obejde se zřizovatel bez státu? Je možné řešit bezpečnost škol bez dotací? Praktický výstup města a zřizovatele z projektu „Bezpečná škola“.
  • Opravdu nelze od žáků vyžadovat režim? Propojení techniky, režimových opatření a vzdělávání. Zkušenosti se zavedením organizačních opatření a jejich vyžadování od žáků a návštěvníků školy.

Jednotlivé příspěvky (najdete je v přiložených souborech) vyvolaly v následné panelové diskusi mnoho dotazů a námětů k dalším opatřením. Bylo vidět, že témata jsou živá a je třeba o nich dále diskutovat.

 

Kompletních prezentace přednášejících ke stažení:

http://www.mvcr.cz/clanek/konference-bezpecna-skola-2018-byla-uspesna.aspx

http://www.prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/akce/zpravy-z-akci/konference-bezpecna-skola-2018-byla-uspesna-602cs.html