Archive for Červen, 2017

Ohlédnutí za konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlédnutí za konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

Již třetí ročník konference se uskutečnil ve čtvrtek 25. května 2017 opět v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6 v Dejvicích. Prostor Ballingova sálu byl vyprodán měsíc dopředu, odborné konference se zúčastnilo přes 255 posluchačů, především z řad ředitelů škol všech stupňů a odborné veřejnosti. Záštitu nad akcí převzali: Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky, Mgr. Jana Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů České republiky, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje a Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor – Česká školní inspekce. Zlatým partnerem konference byla Asociace bezpečná škola z.s. a společnost Siemens s.r.o. Partnerským regionem se pro tento ročník stal Středočeský kraj.

A právě celý první blok se věnoval Středočeskému kraji s jeho ukázkami dobré praxe. Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje, představil priority kraje k zabezpečení škol a školských zařízení, a hned na začátku zdůraznil jejich bod číslo 1 a tím je držet se normy ČSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (září 2016), kterou vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Kraj na zavedení této normy reagoval jako první. Mgr. Martin Kupka, starosta města Líbeznice sdělil, že pro své zabezpečení školy využili poradenství Soft Targets Protection Institute, z.ú. a následně konali. Tedy například zrekonstruovali rozhlas, mají dva strážné (kteří jsou zaměstnanci školy), vytvořily správné bezpečnostní návyky pro děti, kantory aj. Nakonec neopomenul zmínit: „V rámci zabezpečovacích procedur, prosím neberte škole atmosféru života!“ Další přednášející tohoto bloku Ing. Jan Slabý z Města Neveklov investoval (a to bez jakékoliv dotace!) do bezpečných zámkových systémů 350.000,- Kč. „Vyměnili jsme přes 600 zámků ve spolupráci s CMZS ČR“, říká starosta města.

 

 

Druhý panel konference patřil ASOCIACI BEZPEČNÁ ŠKOLA z.s., která se věnovala metodice k již zmiňované normě ČSN 73 4400 a reálným zkušenostem bezpečnostních opatření z posouzení stovek školských subjektů v ČR. Moderátor panelu pan doktor JUDr. Tomáš Koníček, z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR uvedl, že zkrácenou metodiku k normě (pouze 12 stran!), tzv. kuchařku pro kantory, lze stáhnout na stránkách MV ČR www.mvcr.cz. Prezident asociace Ing. Libor Sladký, který je zkušeným auditorem škol a školských zařízení (prezentoval úspěšně své znalosti na loňské konferenci), „stvořil“ tuto Asociaci hlavně z důvodu názorové roztříštěnosti na bezpečnost v ČR. Jeho vize je sjednotit nastavení, řízení a udržení bezpečnosti školských zařízení, eliminovat hrozby typu „aktivní útočník“, „výbušné zařízení“, „napadení žáků a pedagogů“, klade si za cíl vybudovat systém podpory školských zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy.

Technologický panel nabídl různorodou škálu technologií a služeb. Velmi zajímavý je systém Aktion od společnosti EFG CZ spol. s r.o. nabízející elektronické řešení s tabletovou, mobilní a biometrickou čtečkou, který prezentoval pan Lubomír Šmíd, produktový ředitel společnosti. Jan Chodora ze společnosti SECURITAS ČR s. r. o. apeloval na posluchače tím, aby nezvali do škol „lektory“, kteří využívají bezpečností prvky typu schované pepřáky v květináčích, uložené spreje na chodbách, pro označení útočníka, hromadné přepadení útočníka dětmi aj. „Prosím nechte si poradit od profesionálů“, radí pan Chodora. Prakticky cílí tam, kam chce jít pan i Sladký z Asociace bezpečná škola. Zásadu odborného bezpečnostního a technického posouzení školy – BEZPEČNOSTNÍM SPECIALISTOU – preferují i JUDr. Václav Růžička, generální ředitel a předseda představenstva Alkom Security a. s. a Ing. Martin Klička, spoluvlastním společnosti OMNILINK Services, a. s. Radek Zachoval, Product Manager Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies, pokládal otázky k zamyšlení. Investují se u Vás správné peníze do zabezpečení? Ti, co zde byli minulý rok, řídí se pokyny pana Kalvacha, tedy udělali jste vše pro kontrolu vstupu? Jsou proškolení učitelé na bezpečnostní incident? Lze se někam zavřít, když nastane barikádová situace? Co se stane po akci? Na konec své prezentace položil poslední otázky. Které ze škol v sále vyučují finanční gramotnost? A které ze škol vyučují bezpečnostní gramotnost? Myslím, že na druhou otázku všichni známe odpověď, bohužel žádná.

Předposlední blok této konference nazvaný ZKUŠENOSTI, INSPIRACE A FILOZOFIE OBOROVÝCH PARTNERŮ dostál svého názvu. PhDr. Ondřej Andrys, MAE – náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce prezentoval konkrétní příklady silných/slabých stránek škol všech stupňů v oblasti bezpečnosti a to v tomto školním roce 2016/2017. Tato vše říkající prezentace bude ke stažení na webových stránkách konference. Mgr. Veronika Švehlová Bullová, manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje, již druhým rokem realizuje krajský projekt „Ozbrojený útočník“ (prevence útoku ve školním prostředí). Důrazně upozornila, že tento projekt je zaměřen pouze na zaměstnance školy. Projekt má 6 aktivit (vzdělání pracovníka v otázkách bezpečnosti, audit školy, zákroková dokumentace školy, laická první pomoc, nácvik chování při útoku, vyhodnocení).

V tomto roce se uskuteční REaudit – tzn., vedly realizované audity ke zlepšení preventivních opatření škol na úrovni praktického využití závěrů a doporučení? Uvidíme, jaké budou výsledky, každopádně zásadní je kázeň zaměstnanců a musíte „šlapat po lidech“, aby dodržovali to, co mají. S tím souhlasí i plk. Ing. Oldřich VOLF, Ph.D., náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení HZS Karlovarského kraje. Podle statistik HZS není největším rizikem ve školách „aktivní střelec“, nýbrž „aktivní chemikář“, což z hlediska potřeby evakuovat školu či uhasit hořící děti, bývá stejně dramatické a často stejně chaotické. Na několika reálných případech z praxe hasičského záchranného sboru poukázal na to, jak nevyzpytatelné mohou být zdánlivě všední dny ve školách. Ing. Igor Prosecký, jednatel I3 Consultants s.r.o., svým příspěvkem k GDPR vyvolával emoce v sále. Dnem 25. května 2018 totiž nabyde účinnost nové evropské nařízení 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které zásadním způsobem mění stávající pravidla ochrany osobních údajů, doposud regulované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Sám říká, že to bude revoluce v GDPR a pro malá města zní dopady a hlavně sankce za nedodržení nařízení naprosto kosmicky.

Závěrečný panel ŠIKANY/KYBERŠIKANY byl mnohými očekáván již od samotného rána, jelikož jedním z hlavních spíkrů byl pan Mgr. Václav Klaus ml. Ve vyhodnocovacích listech organizátora znělo: Více Klause, posluchači v sále byli s přednáškou velmi spokojeni. Tedy jak se dá šikaně čelit? Dle slov pana Klause hlavně systematickou prací a aktivitou učitelského sboru. Nutná je důslednost a dobrá atmosféra ve škole. Ten, kdo spáchal zlo, musí být potrestán. Ale pozor, jak pan Klaus říká: „Snažte se, aby bylo více pochval, než trestů.“ V oblasti KYBERŠIKANY poukázal pan Marian Němec, BA (Hons), IT Security Consultant ze společnosti AEC a.s., na brutální případ kyberšikany v české škole z roku 2016, kdyby byla žačka základní školy šikanována přes Facebook. Jak se tedy bránit kyberšikaně? Je nutná neustálá práce s dětmi, dívat se, co se děje. Učit děti úctě! Mgr. Tibor A. Brečka MBA, konzultant, lektor, psychoterapeut, k tomu dodává: „Kázeň musí být, nedostatek respektu zvyšuje podíl šikany“. Následná panelová diskuse otevřela problém Facebooku. Zazněly věty: Facebook je jako oheň – dobrý sluha, špatný pán. Používejte selský rozum při jeho používání – myslete na budoucnost. Zjistěte, co sociální sítě umí a neumí. A četli jste vůbec někdy obchodní podmínky Facebooku???

Autor příspěvku:
Ing. Denisa Čermáková
koordinátor Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017