Zřizovatelé – princip řešení

Základním krokem bezpečnosti každé organizace je identifikace rizik, přijetí opatření k jejich eliminaci a jejich následné periodické hodnocení uplatňování a účinnosti.  Cílem je návrh opatření, která rizika eliminuje na nejmenší možnou a únosnou míru. Na prvním místě by měl vždy být lidský život a jeho zdraví.

Přestože se hrozby a z nich plynoucí rizika v zásadě shodují, každá škola je zcela originální svojí lokalitou, stavebním provedením, izolovaností či propojením s komerčními subjekty, skladbou žáků a pedagogů, zavedenými řády, pravidly a dalšími parametry. To vše je nutné vzít v úvahu při posuzování a návrhu bezpečnostních opatření.

0431-1

Střední škola stravování a služeb Karlovy – úspěšný projekt Asociace bezpečná škola

Neexistuje jednotné řešení pro všechna školská zařízení. Existují pouze jednotné principy a etalony požadované bezpečnosti. Ty se musí vzít pečlivě na vědomí a postupnými procesy implementovat do případu každého jednotlivého školského zařízení.

Základní pilíře bezpečnosti

graf007
Obr. 1: Základní pilíře bezpečnosti stanovené na základě auditu