Publikace

Manuál bezpečné školy

Publikace má charakter manuálu pro všechny, kdo zodpovídají za bezpečnost na školách a ve školských zařízeních. Manuál předkládá v ucelené a komplexní podobě čtenářům a uživatelům tři základní oblasti poznatků:

– předpisovou základnu pro řízení bezpečnosti na školách a ve školských zařízeních,

– relevantní a prakticky využitelné poznatky z oblasti prevence a řešení krizových či mimořádných událostí (např. útoků) na školách a ve školských zařízeních,

– návody a doporučení pro implementaci normy ČSN 73 4400 sledující předcházení incidentům a mimořádným událostem ve školách a ve školských zařízeních.

Tento komplexní přístup tak činí z naší publikace nejen užitečnou „příručku“ ve smyslu praktických návodů, ale také odborný text, který přináší současné a empiricky ověřené „know-how“ v oblasti teorie, viz např. poznatky k včasné detekci rizikových faktorů v kapitole o varovných signálech ve školním prostředí anebo základní přehled kriminologických přístupů v rámci prevence kriminality.

Zpracovaná publikace se zabývá bezpečností toho nejcennějšího, co máme – našich dětí, a těch, kdo s nimi přicházejí do kontaktu – pedagogů, pracovníků školy a v neposlední řadě i rodičů. Ukáže vám bezpečnost nejen z pohledu teorie a normy, ale také z konkrétních příkladů a možností zavedení do praxe. Tato publikace je zdarma, hradí se pouze poštovné a manipulační náklady 190,- Kč. Platí do rozebrání 1. nákladu vydání publikace. Dále je nově možné stáhnout si plné znění publikace v PDF.

Objednávky pro tištěnou verzi zasílejte prosím na: info@asociacebezpecnaskola.cz

Kniha vznikla za cenné podpory MV Odboru prevence kriminality a tiskárny MV ČR. Děkujeme.

Ke stažení: 

Publikace ke stažení: Manuál bezpečné školy (staženo 320× )
Obsah publikace: Obsah Manuál bezpečné školy
Ukázkový text: Ukázka 45-48

 

Prevence agrese ve školách a školských zařízeních

Je druhá publikace vydaná pro školy a školská zařízení. Jak vznikla? Oslovili jsme školy a školská zařízení napříč Českou republikou formou on-line ankety a dostali odpovědi od téměř 600 škol. Výsledky ankety zveřejňujeme anonymizované. Poměrně vysoké procento škol v ní odpovědělo, že se setkalo s verbální a někteří i fyzickou agresí žáků a rodičů. Anketa se ve třinácti otázkách zaměřila na nastavení základních bezpečnostních procedur školy a řízení bezpečnosti na základě řízeného procesu nebo pouhé intuice.

Otázky jsme sestavili na základě výstupů stovek bezpečnostních auditů, penetračních testů a seminářů, které jsme na téma bezpečnosti škol a školských zařízení realizovali. Tak jako u každé ankety jsou odpovědi výstupem vnímání situace z pozice odpovídajícího.

S komentovanými výstupy ankety se můžete podrobně seznámit v této publikaci nejen v číslech a grafech. Výstupy z ankety propojujeme s tím, co vidíme v rámci auditů, při kterých často narážíme na rozdíly mezi vnímáním zabezpečení objektu školy z pohledu vedení a zaměstnanců školy a skutečným stavem. Anketa by měla vytvořit nejen obraz bezpečnosti ve školách. Měla by pomoci těm, kdo bezpečnost řeší ke kvalitativnímu posunu při nastavení bezpečnostní prevence. Publikaci získáte za 130,- Kč + poštovné a balné 100,- Kč.

 

Objednávky zasílejte prosím na: info@asociacebezpecnaskola.cz

Ke stažení: 

Obsah publikace: Obsah Prevence agrese ve školách
Ukázkový text: Prevence agrese ukázka


Rok 2021

Publikace: Bezpečnost školských zařízení 1

Více než tři roky se na různých úrovních a různým způsobem mluví o ochraně školských zařízení. Mění se bezpečnostní klima Evropy, máme díky negativním zprávám strach z přistěhovalců, čteme o tom, že ve školách ztrácí učitel autoritu a díváme se na útoky ve školách v zahraničí. To vše vytváří obraz jistého nebezpečí, které je potřeba řešit.

Pravdou je, že těch skutečných útoků na školská zařízení jsme zatím v České republice moc nezaznamenali. Kde je tedy rovnováha mezi pocity a skutečností v nastavení bezpečné školy? Proč vůbec bezpečnost řešit? Jaký přístup je rozumný a jaký nikoliv?

Na to vše dává odpověď první díl publikace Bezpečnost školských zařízení, který si můžete volně stáhnout zde:
BEZPEČNOST-ŠKOLSKÝCH-ZAŘÍZENÍ_1_díl-MV.pdf (staženo 1344× )

Publikaci je možné také objednat jako tištěnou barevnou brožuru v ceně 75,- Kč vč. DPH/ks plus poštovné zde.

https://www.mvcr.cz/clanek/publikace-bezpecnost-skolskych-zarizeni.aspx


Pracovní list: Já a bezpečnost mé školy. Poznám varovné signály?

Tématický pracovní list pro školy, doplněný dotazníkem žáka / studenta pro zjištění skutečného stavu bezpečnosti na školách. Ke stažení zde:  Pracovní-list-dotaznik.pdf (staženo 895× )


Newsletter Asociace bezpečná škola

Asociace bezpečná škola vydává pravidelný newsletter určený  pro všechny zájemce o naši rozsáhlou činnost v oblasti bezpečné školy.

 

Rok 2020

Obsah čísla 1/2020
Koronavirový speciál: Doba (po)coronavirová, Chování dětí a mládeže, Veletrh For Arch 2020, Agrese v současné situaci, Změna chování škol, Bezpečné chování on-line, Dary členů Asociace

Ke stažení zde: Newsletter 01 2020 (staženo 539× )

 

Rok 2019
Obsah čísla 1/2019
Kybernetická bezpečnost, Představujeme zajímavý projekt, V českých školách roste násilí, Co udělat pro bezpečí školy.

Ke stažení zde:  NEWSLETTER-ABŠ-012019.pdf (staženo 906× )

 

Obsah čísla 2/2019
Slovo prezidenta, Otázky pro ABŠ, Specifika bezpečnosti v MŠ, Z činnosti Asociace.

Ke stažení zde: NEWSLETTER-ABŠ-02-2019w.pdf (staženo 681× )

 

Rok 2018

Obsah čísla 1/2018
Školení bezpečnostních auditorů, zodolnění bezpečnosti ve školách, školy v Kraslicích pod dohledem, rozhovor s M. Kladníčkem.

Ke stažení zde: Newsletter ABŠ 012018

 

Obsah čísla 2/2018
Řízení rizik modelem sýra, představujeme zajímavý projekt, česká škola a komerční bezpečnost, školy to samy nezvládnou.

Ke stažení zde: Newsletter ABŠ 022018

 

Rok 2017

Obsah čísla 1/2017
Středočeský kraj se stal členem Asociace bezpečná škola, vznik asociace, rozhovor se starostou města Kraslice, ukázka dobré praxe základní škola Neveklov.

Ke stažení zde: Newsletter ABŠ 012017


Obsah čísla 2/2017
Status bezpečná škola udělen ZŠ Myslbekova v Ostrově, KYBEZ je nový člen ABŠ, CMZS — klíčový člen ABŠ, pult centrální ochrany. 
Ke stažení zde:
 Newsletter ABŠ 022017