Ke stažení

Manuál bezpečné školy

Publikace má charakter manuálu pro všechny, kdo zodpovídají za bezpečnost na školách a ve školských zařízeních. Manuál předkládá v ucelené a komplexní podobě čtenářům a uživatelům tři základní oblasti poznatků:

– předpisovou základnu pro řízení bezpečnosti na školách a ve školských zařízeních,

– relevantní a prakticky využitelné poznatky z oblasti prevence a řešení krizových či mimořádných událostí (např. útoků) na školách a ve školských zařízeních,

– návody a doporučení pro implementaci normy ČSN 73 4400 sledující předcházení incidentům a mimořádným událostem ve školách a ve školských zařízeních.

Tento komplexní přístup tak činí z naší publikace nejen užitečnou „příručku“ ve smyslu praktických návodů, ale také odborný text, který přináší současné a empiricky ověřené „know-how“ v oblasti teorie, viz např. poznatky k včasné detekci rizikových faktorů v kapitole o varovných signálech ve školním prostředí anebo základní přehled kriminologických přístupů v rámci prevence kriminality.

Zpracovaná publikace se zabývá bezpečností toho nejcennějšího, co máme – našich dětí, a těch, kdo s nimi přicházejí do kontaktu – pedagogů, pracovníků školy a v neposlední řadě i rodičů. Ukáže vám bezpečnost nejen z pohledu teorie a normy, ale také z konkrétních příkladů a možností zavedení do praxe. Tato publikace je zdarma, hradí se pouze poštovné a manipulační náklady 190,- Kč. Platí do rozebrání 1. nákladu vydání publikace. Dále je nově možné stáhnout si plné znění publikace v PDF.

Objednávky pro tištěnou verzi zasílejte prosím na: info@asociacebezpecnaskola.cz

Kniha vznikla za cenné podpory MV Odboru prevence kriminality a tiskárny MV ČR. Děkujeme.

Ke stažení: 

Publikace ke stažení: Manuál bezpečné školy (staženo 1716× )
Obsah publikace: Obsah Manuál bezpečné školy
Ukázkový text: Ukázka 45-48

 

Prevence agrese ve školách a školských zařízeních

Je druhá publikace vydaná pro školy a školská zařízení. Jak vznikla? Oslovili jsme školy a školská zařízení napříč Českou republikou formou on-line ankety a dostali odpovědi od téměř 600 škol. Výsledky ankety zveřejňujeme anonymizované. Poměrně vysoké procento škol v ní odpovědělo, že se setkalo s verbální a někteří i fyzickou agresí žáků a rodičů. Anketa se ve třinácti otázkách zaměřila na nastavení základních bezpečnostních procedur školy a řízení bezpečnosti na základě řízeného procesu nebo pouhé intuice.

Otázky jsme sestavili na základě výstupů stovek bezpečnostních auditů, penetračních testů a seminářů, které jsme na téma bezpečnosti škol a školských zařízení realizovali. Tak jako u každé ankety jsou odpovědi výstupem vnímání situace z pozice odpovídajícího.

S komentovanými výstupy ankety se můžete podrobně seznámit v této publikaci nejen v číslech a grafech. Výstupy z ankety propojujeme s tím, co vidíme v rámci auditů, při kterých často narážíme na rozdíly mezi vnímáním zabezpečení objektu školy z pohledu vedení a zaměstnanců školy a skutečným stavem. Anketa by měla vytvořit nejen obraz bezpečnosti ve školách. Měla by pomoci těm, kdo bezpečnost řeší ke kvalitativnímu posunu při nastavení bezpečnostní prevence. Publikaci získáte za 130,- Kč + poštovné a balné 100,- Kč.

 

Objednávky zasílejte prosím na: info@asociacebezpecnaskola.cz

Ke stažení: 

Obsah publikace: Obsah Prevence agrese ve školách
Ukázkový text: Prevence agrese ukázka


Publikace: Bezpečnost školských zařízení 1

Více než tři roky se na různých úrovních a různým způsobem mluví o ochraně školských zařízení. Mění se bezpečnostní klima Evropy, máme díky negativním zprávám strach z přistěhovalců, čteme o tom, že ve školách ztrácí učitel autoritu a díváme se na útoky ve školách v zahraničí. To vše vytváří obraz jistého nebezpečí, které je potřeba řešit.

Pravdou je, že těch skutečných útoků na školská zařízení jsme zatím v České republice moc nezaznamenali. Kde je tedy rovnováha mezi pocity a skutečností v nastavení bezpečné školy? Proč vůbec bezpečnost řešit? Jaký přístup je rozumný a jaký nikoliv?

Na to vše dává odpověď první díl publikace Bezpečnost školských zařízení, který si můžete volně stáhnout zde:
BEZPEČNOST-ŠKOLSKÝCH-ZAŘÍZENÍ_1_díl-MV.pdf (staženo 3041× )

Publikaci je možné také objednat jako tištěnou barevnou brožuru v ceně 75,- Kč vč. DPH/ks plus poštovné zde.

https://www.mvcr.cz/clanek/publikace-bezpecnost-skolskych-zarizeni.aspx


Pracovní list: Já a bezpečnost mé školy. Poznám varovné signály?

Tématický pracovní list pro školy, doplněný dotazníkem žáka / studenta pro zjištění skutečného stavu bezpečnosti na školách. Ke stažení zde:  Pracovní-list-dotaznik.pdf (staženo 2233× )


Nové přihlášky 2023

Od letošního roku jsme se rozhodli, že školy a školská zařízení budou mít členství zcela zdarma.

Přihláška ABŠ školy formát MS WORD DOCX ke stažení: Přihláška_ ABŠ_školy

Přihláška ABŠ student formát MS WORD DOCX ke stažení: Přihláška_ ABŠ_student