Seminář varovné signály pachatele

Vzdělávací seminář k principům řízení rizik „útočník ve škole“ a vnímání varovných signálů – psychologie pachatele z řad žáků a lidí spjatých se školou.

Odborný seminář pořádaný Asociací bezpečná škola.  Cílem semináře je účastníky školských zařízení hlouběji seznámit s principy řízení bezpečnosti v projektu „Bezpečná škola“ tak, aby jednotlivé segmenty bezpečnosti vytvářely jednotný preventivní celek a pedagogové uměli včas rozpoznat vysílané varovné signály.

Lektory semináře jsou odborníci na problematiku zabezpečení škol a školských zařízení.

Určeno: Všem pracovníkům ve školském prostředí
Organizační garant:
Termín konání: Dle dohody, nebo termínů školícího centra v Praze, časová dotace  08:00-14:00
Místo konání: Praha školící centrum, nebo dle domluvy

Program:

Čas (hod.) Obsah Lektoři
09.00 – 09.10 Zahájení semináře – úvodní slovo
09.10 – 09.20 Hrozba  – před čím?  Úvodní video k uvedení do problematiky a představení programu a lektorů.
09.20 – 09.35 Podpora Ministerstva vnitra – Ochrana škol, vzdělávání v roce 2018 a 2019, důvody ke vzniku normy ČSN 73 4400 z pohledu Ministerstva vnitra, prevence = základ řízení. Stav ochrany měkkých cílů v ČR a další směrování.
09.35 – 10.15 Trochu teorie – aplikace metody „švýcarského sýra“

v prostředí školy a reálné ukázky škol před a po aplikaci metody

10.15 – 10.25 Přestávka
10.25 – 11.05 Psychologie pachatele – varovné signály ve škole – rozpoznání a vnímání  – část I
11.05 – 11.35 Přestávka
11.35 – 12.15 Psychologie pachatele – varovné signály ve škole – rozpoznání a vnímání  – část II
12.15 – 12.30 Diskuze k proběhlému tématu
12.30 – 13.00 Jak učit děti bezpečnosti s ohledem na věk (předškolní děti, I stupeň, II stupeň ZŠ, středoškoláci)
13.00 – 13.05 Přestávka s možnou diskuzí
13.05 – 13.25 Teorie k projektu „Ozbrojený útočník“ a jeho možná aplikace.
13.25 – 13.40 Projekt „Ozbrojený útočník“  – reálné zkušenosti dvou let aplikace Středočeského kraje
13.40-13.50 Kam dál s bezpečností – kurz manažera bezpečnosti ve škole – pilotní projekt ABŠ
13.50-14.00 Závěrečné dotazy a diskuze
14.00-14.15 Závěr semináře – závěrečné slovo ABŠ, MV.