Chci implementovat organizační řešení

Školní řád, požární poplachové směrnice a další bezpečnostní dokumenty jsou zavedeny na všech školách. Z výsledků auditů však často vyplývá, že v oblasti osobní a objektové bezpečnosti jsou pouze obecné a neaktuální. Auditní zpráva na tyto nedostatky poukáže, nicméně pro jejich nápravu je nutné posoudit další kritéria.

Portrait of handsome student carrying out graduation test on background of chalkboard

Auditor může například upozornit na to, že nejsou jasně definované postupy reakcí na různé typy mimořádných událostí a navrhnout řešení – jejich zavedení. Univerzální postup neexistuje. Metodické pokyny obsahují pouze zásady, které je nutné aplikovat na konkrétní jednotlivá školská zařízení.

Zkušený bezpečnostní specialista vnímá celou bezpečnostní problematiku a čerpá zkušenosti z různých typů objektů. Díky těmto znalostem může fungovat jako poradce pro zpracování bezpečnostních směrnic, postupů a opatření. Spolupráce s takovým specialistou může značně usnadnit a zefektivnit celý proces implementace.

workplace