Seznam auditorů ABŠ

Na této stránce jsou zveřejněny kontakty na auditory školských zařízení metodikou ABŠ.

  • Auditoři jsou řazeni abecedně a jejich pořadí nevyjadřuje žádné priority.
  • Auditoři uvedení níže nejsou zaměstnanci ABŠ. Absolvovali auditorský kurz ABŠ a mají oprávnění plně využívat metodiku ABŠ pro audity školských zařízení.
  • Audity škol vykonávají na své vlastní IČO nebo IČO jejich zaměstnavatele a v případě využití metodiky ABŠ za podmínek stanovených touto metodikou.
  • Auditory je možné také objednat zprostředkovaně přes ABŠ, která v případě takové objednávky audit metodicky dozoruje.
  • Výběr auditora pro školské zařízení je plně v kompetenci objednatele auditu.
  • Cenovou nabídku pro školské zařízení v případě přímého výběru objednatelem podává oslovený auditor. ABŠ dává auditorům pouze doporučení pro tvorbu cenové nabídky, cenu si stanovuje auditor sám a je ovlivněna cenovou politikou osloveného auditora a vzdáleností auditovaného objektu.

 

Bc. Eva Bechyňová
Profil

V oblasti zajišťování a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a zaměstnanců ve školství pracuji od r. 1997. Nejdříve v regionálním školství, později na České školní inspekci. 10 let jsem OSVČ, jsem osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik a požární ochraně. Absolvovala jsem bakalářské studium na PF UK v oboru školský management.

bechynova@asociacebezpecnaskola.cz
+420 724 244 709

Oblast: Ústecký kraj, hl. m. Praha


Jan Beran
Profil

Autorizovaný projektant ČKAIT v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení. Specializuje se na slaboproudé elektroinstalace, zejména na požárně bezpečnostní zařízení, zabezpečovací a dohledové systémy. Od roku 2015 spolupracuje s ABŠ na bezpečnostních auditech a návrzích technických prostředků zabezpečení pro školy a školská zařízení.

beran@asociacebezpecnaskola.cz
+420 731 441 872

Oblast: Kraj Karlovarský, Plzeňský


Ing. Martin Dudek
Profil

Target Content

martin.dudek@relsie.cz
+420 724 752 781

Oblast: Celorepubliková působnost


Veronika Fáberová
Profil

Působí v oblasti komerční bezpečnosti téměř 30 let, věnuje se především řízení speciálních bezpečnostních projektů, auditní a poradenské činnosti a vzdělávání dospělých v různých bezpečnostních disciplínách. Absolvovala řadu speciálních bezpečnostních kurzů v UK, vystudovala marketing na London Business School a je certifikovaná od LRQA jako vedoucí auditor. Založila a vede společnost Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Je také autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.

faberova@asociacebezpecnaskola.cz
+420 602 329 125

Oblast: hl. m. Praha, Středočeský, Liberecký, Ústecký


 

Ing. Radovan Hájek
Profil

Target Content

hajek@asociacebezpecnaskola.cz
+420 603 533 333

Oblast: Celorepubliková působnost


Ivo Kolář
Profil

Target Content

ikolar@euroalarm.cz
+420 777 794 170

Oblast: Celorepubliková působnost


Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS.
Profil

Vedoucí oddělení krizového řízení, obrana a policie Úřadu městské části Praha 11. V minulých letech působil jako specialista pro bezpečnost a krizový management ve společnosti T-Soft a.s. či člen studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK. Již od studií spolupracuje s odborem bezpečnostní politiky, nyní Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR.

krcilekp@praha11.cz
+420 725 806 094

Oblast: Hl. m. Praha, Středočeský kraj


Martin Krpálek
Profil

Absolvovaná studia: SSOU Dakol, Petrovice u Karviné, Podnikání v oboru, ukončené maturitou, SOU VŽSKG, obor Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, závěrečná zkouška.

Dřívější profesní působení: více než 15 Policie ČR, Správa Sm. kraje, později obchodní zástupce Hasta s.r.o.,

Současné působení: Technik v soukromé rodinné firmě

martin@axmann.cz
+420 739 370 342

Oblast: Celorepubliková působnost


Ing. Antonín Lanhaus
Profil

Target Content

lanhaus@alkom.cz
+420 737 320 178

Oblast: Celorepubliková působnost


Ing. Pavel Nerheš
Profil

Ing. Pavel Nerheš je absolventem Fakulty bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity, obor: Security Management. Aktuálně pracuje v G4S Secure Solutions (CZ), a.s. na pozici Projektového Manažera. Má zkušenosti s řízením projektů, Security a Risk Managementem. Realizuje bezpečnostní posouzení a audity u různých subjektů, na základě kterých navrhuje bezpečnostní řešení. Od roku 2018 se zajímá i o problematiku bezpečnosti škol a školských zařízení

pavel.nerhes@cz.g4s.com
+420 702 126 556

Oblast: Celá ČR


Ing. Josef Pončík
Profil

Target Content

hradilova@bsts.cz
+420 774 023 114

Oblast: Celorepubliková působnost


JUDr. Václav Růžička
Profil

Doktor práv se specializací na správní právo a bezpečnost. Zpracovatel metodiky postupů na zabezpečení škol a zdravotnických zařízení. Zaměřuje se na bezpečnost osob, dětí, škol, zdravotnických zařízení a využití kamerových systémů. Znalec v oblasti bezpečnostního posouzení rizik, návrhu zabezpečení objektů, osob, vozidel a majetku. Provádí analýzu mimořádných a pojistných událostí dle ČSN a EN norem. Autor multifunkčního dohledového centra ARC PCO 1. certifikovaného v ČR dle ČSN EN 50518.

ruzicka@alkom.cz
+420 603 421 133

Oblast: Středočeský, hl. m. Praha


Bc. Richard Řezáč
Profil

Je nezávislý konzultant v oblasti bezpečnosti. Vystudoval Policejní akademii České republiky v Praze, obor bezpečnostně právní. Mnoho let pracoval u Policie České republiky jako vrchní komisař Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. V rámci své profese organizoval a řídil rozsáhlé bezpečnostní akce v souvislosti s ochranou chráněných osob. Plánoval opatření k zajištění bezpečnosti těchto osob, objektů a míst v nichž pobývají. Má zkušenosti jak s osobní ochranou tak s prověrkou a analýzou objektů z hlediska bezpečnosti a vyhodnocením jejich ohroženosti.

info@bezpecnostnikonzultant.cz
+420 602 166 188

Oblast: Celá ČR


Ing. Petr Schmid
Profil

V oblasti zabezpečovacích technologií pracuje od roku 1995. Profesně “vyrostl” u státních bezpečnostních složek, kde prováděl kontrolní činnost, bezpečnostní a provozní audity resortu MS v rámci celé ČR. Dlouholeté profesní zkušenosti z oblasti bezpečnostních systémů resortů MS, MO, MV, MŠMT, MZdr, bezpečnostní a provozní auditor, technický dozor investora. Různé posty řízení teamů – přípravář, projekční i montážní skupiny, řízení teamu projectmanagerů.

schmid@asociacebezpecnaskola.cz
+420 775 057 252

Oblast: Celorepubliková působnost


Miroslava Schmidová
Profil

V oblasti komerční bezpečnosti působím od roku 1998. Po dobu své 20leté praxe ve společnosti zabývající se projektováním, instalacemi a implementacemi zabezpečovacích a dohledových systémů jsem působila na vedoucích manažerských postech. Od roku 2015 se specializuji na školy a školská zařízení jako auditor asistent, nyní již jako samostatný provozní a bezpečnostní auditor.

mirkaschmid@email.cz
+420 603 280 279

Oblast: Celorepubliková působnost


Ing. Libor Sladký
Profil

Vystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Od roku 1993 působí v oboru řešení bezpečnostních systémů, projektů a auditů. Je autorizovaným projektantem, prezidentem Asociace Bezpečná škola, členem komise pro vznik ČSN 73 4400 a řešitelem bezpečnostních posouzení školských zařízení řady zřizovatelů v rámci České republiky. Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.

info@asociacebezpecnaskola.cz
+420 731 441 861

Oblast: Celorepubliková působnost


Bc. Jitka Sladká
Profil

Již od roku 1993 působí v pozici představitele managementu. Zpočátku personální zaměření, poté práce s lidskými zdroji. Má bohaté zkušenosti se zaváděním nových procesů ISSO 9001:2001, projektů pro dotační tituly a výrobních principů. V rámci celoživotního vzdělávání vystudovala Trivis a.s. se zaměřením na právo a krizové řízení IZS. Dále se zdokonaluje v oboru ekonomie a management na VSPP a.s. Praha. V oblasti technické bezpečnosti a ochrany majetku a osob se pohybuje celý profesní život. Od roku 2017 je tajemnicí Asociace bezpečná škola z.s. a lektorkou v projektu „Prevence kriminality Ozbrojený útočník ve škole“. Prioritně spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a zainteresovanými státními organizacemi.

ekonom@asociacebezpecnaskola.cz
+420 731 441 862

Oblast: Celorepubliková působnost


Ing. Jan Suchoň, CST Consulting s.r.o.
Profil

Jan má zkušenosti v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, business continuity managementu a jejich technické, technologické a informační podpoře. Pracoval jako učitel odborných předmětů na SŠ, v letech 1995 – 2007 jako ředitel Městské policie Zlín, bezpečnostní ředitel a člen bezpečnostní rady statutárního města Zlína a od roku 2007 jako nezávislý bezpečnostní konzultant, konceptor a facilitátor pro ICT společnosti vyvíjející systémy informační podpory bezpečnosti. Jan absolvoval VŠ technického směru, DPS a běh školení a cvičení Emergency preparedness organizovanou společností CCEP, Ontario, Canada, účastnil se aktivně řady konferencí a workshopů.

V letech 2004 – 2005 vykonával čestnou funkci předsedy kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a účastnil se jako zástupce ČR jednání národních orgánů municipální bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky. V letech 2007 – 2013 byl členem projektových týmů několika významných projektů v oblasti integrace bezpečnostních technologií, jeho nejvýznamnějším projektem je ISKŘ hl. města Prahy, kde byl odborným garantem pro krizové řízení.

V poslední době se specializuje v oblasti IM, BCM a DRP. Od roku 2018 je certifikovaným auditorem Asociace bezpečná škola, z.s.

jan.suchon@cstconsulting.cz
+420 739 843 145

Oblast: Celorepubliková působnost


Bc. Daniel Šimandl
Profil

Realizuje bezpečnostní posouzení a audity u různých subjektů, na základě kterých navrhuje bezpečnostní řešení.

danielsimandl@volny.cz
+420 604 625 776

Oblast: Ústecký Kraj


Jakub Lafek Šimandl
Profil

Realizuje bezpečnostní posouzení a audity u různých subjektů, na základě kterých navrhuje bezpečnostní řešení.

vedeni@blesk-most.cz
+420 737 179 097

Oblast: Ústecký Kraj


Petr Šoltész, CST Consulting s.r.o.
Profil

Petr Šoltész, konzultant společnosti CST Consulting s.r.o., má dlouhodobé zkušenosti v oblasti ochrany osob, majetku a informací ve státní správě, průmyslu i finančních institucích. Do r. 2006 působil jako bezpečnostní specialista ve významných podnicích a organizacích, jako například Úřad Vlády ČR, Česká správa letišť s.p., Komerční banka a.s. atp. Od roku 2007 je bezpečnostním konzultantem. Je držitelem certifikátu Interního auditora ISMS dle ISO IEC 27001, odborně způsobilou osobou dle §11 odst. 1 Zákona 133/1985 Sb. a certifikovaným auditorem bezpečnosti škol.

V CST Consulting s.r.o. se Petr zaměřuje na poradenství v oblasti bezpečnostních auditů, posouzení bezpečnosti objektů, informací a požární ochrany. Jeho specializací je oblast navrhování komplexních bezpečnostních řešení pro průmyslové, administrativní objekty. V CST Consulting s.r.o. dbáme na naši absolutní nezávislost na dodavatelích bezpečnostních systémů a služeb tak, aby naše výstupy obsahovaly pouze zájmy a potřeby zadavatele. Naše reference dokladují, že tento přístup je pro naše klienty významnou přidanou hodnotou. Společnost CST je od roku 2017 členem Asociace bezpečná skola.

info@cstconsulting.cz
+420 605 236 650

Oblast: Celorepubliková působnost