Základy bezpečnosti školských zařízení 2

  • Norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
  • Psychologie pachatele – všímejte si varovných signálů.
  • Projekt „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“

Odborný interaktivní seminář pořádaný Asociací bezpečná škola. Cílem semináře je seznámení a odborná diskuze k principům řízení bezpečnosti v souladu s normou ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení a ochrany osobních údajů. Posluchači budou dále rámcově seznámeni s psychologií pachatele, varovnými signály a jejich včasným rozpoznáním. V závěru semináře bude představen projekt „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“.

Lektory semináře budou odborníci na problematiku zabezpečení škol a školských zařízení. Výstupem kurzu je osvědčení o jeho absolvování.

Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zástupcům zřizovatelů škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, školníkům ad.
Organizační garant: Asociace bezpečná škola
Termín konání: Dle dohody, nebo termínů školícího centra v Praze, časová dotace  08:00-13:00
Místo konání: Praha školící centrum, nebo dle domluvy

Program:

Čas (hod.) Obsah Lektor
08.00-08.15 Zahájení semináře – úvodní slovo
08.15-08.30 Představení Asociace bezpečná škola
08.30-09.15 Principy řízení bezpečnosti školských zařízení dle normy ČSN 73 4400 +  anonymní anketa
09.15-09.30 Diskuze k proběhlému bloku
09.30-09.35 Přestávka
09.35-10.05 Nejčastější chyby v řízení bezpečnosti – poznatky z auditů školských zařízení v ČR
10.05-10.20 Diskuze k proběhlému bloku
10.20-10.40 Přestávka
10.40-12.00 Psychologie pachatele a varovné signály
12.00-12.15 Diskuze
12.15-12.45 Kudy se vydat v řízení bezpečnosti Vašich školských zařízení a projekt „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“, projekty Ministerstva vnitra.
12.45-13.00 Závěr semináře