Chci být členem

Členem Asociace bezpečná škola se může stát škola, školské zařízení, organizace, firma, fyzická osoba starší 18-ti let, právnická osoba, která si podala písemnou přihlášku.

Co nabízí Asociace bezpečná škola:

 • pravidelné informace formou elektronických newsletterů a tištěných brožur
 • právní porada, společná výměna zkušeností
 • vzdělávání v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení,
 • analýzy, komentování a propagace právních instrumentů v oblasti bezpečnosti,
 • spolupráce s jinými subjekty na národní i na mezinárodní úrovni,
 • spolupráce se státními, veřejnými i soukromými subjekty, založená na vzájemné podpoře v oblasti bezpečnosti školských zařízení,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 • propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení
 • příprava a realizace projektů v oblasti bezpečnosti školských zařízení
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 • poradenské a konzultační činnosti,
 • zajišťování prostředků a podpor na vývoj, tvorbu a realizaci projektů a dalších aktivit směřujících k naplňování cílů Asociace
 • další formy činností a aktivit Asociace v souladu s jeho posláním, dalšími stanovenými cíli, případně k zajištění prostředků pro naplňování cílů.

Businesswoman leader looking at camera in working environment. Young woman wearing black blazer jacket

 

Co získáte

Každý člen obdrží po registraci propagační a školící materiály Asociace bezpečná škola. Každý registrovaný člen může požádat o doplnění vlastních propagačních materiálů do společných desek, pokud výrobek, služba nebo řešení odpovídá náplni poslání Asociace bezpečná škola z.s.

Nové přihlášky 2023

Od roku 2023 jsme se rozhodli, že školy a školská zařízení budou mít členství zcela zdarma.

Přihláška ABŠ školy formát MS WORD DOCX ke stažení: Přihláška_ ABŠ_školy

Přihláška ABŠ student formát MS WORD DOCX ke stažení: Přihláška_ ABŠ_student


Loga ke stažení:

Člen Asociace bezpečná škola je dále oprávněn používat logo na svých tištěných materiálech, fyzických zařízeních jako auta, provozovny a technickém vybavení včetně triček a čepicí.

clen asociace