Organizační a režimové opatření

Ve škole může být nainstalován ten nejmodernější bezpečnostní systém, a přesto nemusí být bezpečná. Proč? Do hry vstupuje jeden z nejméně uchopitelných vlivů – lidský faktor. Například přístupový systém zajišťuje autorizaci průchodu dveřmi, ale je zcela k ničemu ve chvíli, kdy jsou dveře zajištěny zarážkou a trvale otevřené. Elektrická požární signalizace může seberychleji detekovat vznik požáru, ale stěží bude účinná, pokud ji obsluha ignoruje či dokonce vypne.

Jak těmto nežádoucím vlivům předejít?

Vhodně nastavenými režimovými opatřeními. Více než postih za jejich nedodržování je důležité, aby všichni zúčastnění, tedy vedení školy, zřizovatel, učitelé, žáci a jejich rodiče věděli, proč jsou konkrétní opatření zavedena, co se od nich očekává a jak mohou k bezpečnosti své a svého okolí přispět.

studentz2

Bezpečná škola

Je potřeba si uvědomit, že většina studentů chce navštěvovat školu, která je bezpečná. Touží po klidném prostředí. Pokud budou dostatečně informováni a pochopí smysl bezpečnostních opatření, stanou se součástí týmu a výsledkem bude dobrá spolupráce. Mezi nezbytná preventivní opatření patří cvičení krizových událostí. Účinnou formou seznámení s režimovými opatřeními je diskuze, ve které jsou žáci vyzváni, aby sami navrhli, jak mohou ke zvýšení bezpečnosti přispět.

 

graf3