Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Otázka č.4
Je vstup do školy fyzicky zabezpečen po celou dobu výuky?

Komentář:

Více než polovina (53 %) dotazovaných škol má vstup do školy zabezpečen po celou dobu vyučování. Tento režim poskytuje škole vysokou bezpečnost při vstupu osob do školy, pokud je současně nastaven další bezpečnostní režim. Necelá polovina dotazovaných škol (47 %) má zpravidla vstup zavřen a otevření probíhá na základě komunikace přes audio nebo videotelefon u vstupu. V námi uskutečněných auditech převažuje pouze audiokomunikace.  Návštěvník je vpuštěn do školy pouze na základě důvěry, že v komunikaci od dveří sděluje pravdivý důvod návštěvy.  Po dálkovém otevření dveří se návštěvník může volně pohybovat po škole. Z uskutečněných penetračních testů vyplývá, že mnohdy není takový návštěvník zastaven a může se dostat prakticky kamkoliv. Ideálním režimem při absenci zabezpečení po dobu výuky je stav, kdy se návštěvy u dveří fyzicky vyzvednou a doprovodí na místo návštěvy.  Tento režim je pro řadu škol obtížný z hlediska personálního obsazení.

Režimem otevření návštěvám jen na základě audio(video) komunikace od vstupních dveří se výrazně snižuje bezpečnost dětí ve škole a zvyšuje riziko vstupu potenciálního pachatele přestupku nebo trestného činu. Například agresivního jedince (ať agrese situační nebo plánovaná), zloděje, rodiče, který má soudně omezený styk se svými dětmi a další. Všechny tyto události máme v rámci auditů zmapovány jako uskutečněné.

 

Otázka č.5
Pokud ano, kým?


Komentář:

Z 53 % respondentů majících zabezpečení vstupu po celou dobu výuky jich 23 % využívá fungující vrátnici. Znovu se ukazuje, jak ideálním řešením bezpečnosti osob ve škole je funkční a dobře nastavená vrátnice. V rámci auditů byly vidět vrátnice s různě nastavenými procedurami. Ideální vrátnice má vedenu knihu návštěv a návštěvu minimálně ohlásí navštívenému. Ten si pro návštěvu dojde. Vrátnice má možnost v případě pochybností ztotožnit navštíveného například ukázáním občanského nebo řidičského průkazu. Návštěva by měla obdržet návštěvnickou visačku, kterou při odchodu odevzdá. Tak má vrátný rychlý přehled, zda někdo nezůstal ve škole po nepřiměřenou dobu a má možnost si ověřit, zda je stále u navštíveného.

Na druhém konci bezpečnosti jsou vrátnice, které pouze otevírají dveře a po zápisu do knihy návštěv odesílají návštěvu k navštívenému. V rámci penetračních testů máme ověřeno, že do knihy návštěv se může návštěva zapsat pod smyšleným jménem a se smyšleným příběhem důvodu návštěvy. Taková osoba se následně může zcela bez kontroly pohybovat po škole.

Odpovědi „jiné“ (51 %) zahrnují kohokoliv od uklízeček po další nepedagogické zaměstnance školy v době výuky a případně pedagogy v době přestávek.  Ve 26 % případů je odpovědí školník. Jeho roli jsme komentovali v otázkách 2 a 3.  Je jedním z těch, kteří jsou součástí dohledů u dveří. Rozhodně, jak vyplývá z auditních zpráv, není tím, kdo by mohl stát po celou dobu vyučování u vstupních dveří.

 

Odkazy na další pokračování:

Úvodní článek

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázka č. 9

 

 
Komentáře
Tomáš Koníček

Dobrý den, jsem opravdu rád, že kolektiv ABŠ začal zveřejňovat výsledky z ankety. K celkové pohodě ve škole musí jednoznačně přispívat mnoho faktorů, které se musí vzájemně promítat a podporovat.
Proto i nejen v oblasti ochrany majetku a osob musí být základní zřetel na provázání lidského faktoru (všichni zaměstnanci školy, rodiče, děti a studenti) se základními prvky zabezpečovacího systému každého objektu, tedy v tomto případě škol a školských zařízení.

Dobrý den, děkuji za zveřejňování výsledků ankety. Jsem ráda, že si výsledky mohu přečíst, zhodnotit je, porovnat, dozvědět se nové informace.

Komenáře jsou vypnuty.