Archive for Květen, 2023

On-line dotazník Asociace bezpečná škola 2023

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem On-line dotazník Asociace bezpečná škola 2023

Asociace Bezpečná škola ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Odborem prevence kriminality, připravila dotazník na důležité téma bezpečnosti ve školách.

Cílem tohoto dotazníku, je získat celkový obraz bezpečnosti ve školách v roce 2023. Obsahuje otázky týkajících se nastavení bezpečnostních procedur ve školách, agresivního chování a psychologie bezpečnosti. Dotazník by měl pomoci těm, kteří se zabývají bezpečností ve školách, a přispět k zlepšení kvality bezpečnostní prevence.

Prosíme nejen učitele, ale také všechny ostatní zaměstnance školy, aby vyplnili všechny položky dotazníku a vyjádřili svůj pohled na situaci z odpovídající perspektivy. Vaše odpovědi jsou klíčové pro získání důležitých informací, které nám umožní lépe porozumět aktuálnímu stavu bezpečnosti ve školách a identifikovat oblasti potřebující zlepšení.

Dotazník je anonymní, což znamená, že vaše odpovědi nebudou připisovány konkrétním osobám. Vaše účast je důležitá a vaše spolupráce nám umožní vytvořit komplexní a objektivní zprávu. Výsledky budou prezentovány ve formě grafů a pomohou nám formulovat opatření a strategie pro další zvýšení bezpečnosti ve školách.

Děkujeme vám předem za váš čas a úsilí při vyplňování dotazníku. Vaše spolupráce přispěje k vytvoření bezpečnějšího prostředí ve školách a kvalitativnímu posunu v oblasti bezpečnostní prevence.

Dotazník naleznete zde: 

https://forms.office.com/e/8B9CPXjBDF