Jdeme vám vstříc

V současné době není příliš pravděpodobné, že by bylo v silách jednotlivých zřizovatelů škol se této specifické bezpečnosti při ochraně měkkých cílů plnohodnotně věnovat. Pokud budou chtít školy brát ochranu svých žáků a sebe sama vážně, budou muset být samy iniciativní.

Technological devices, eyeglasses and financial document at workplace on background of three businessmen discussing ideas

Navíc řada projektů na rekonstrukce a výstavbu školských zařízení není schopna vnímat bezpečnost jinak než jako pouhou ochranu vnitřních / vnějších prostor proti krádežím a vandalismu. Stejně je tomu i při vlastním provozu těchto zařízení.

Při projekční přípravě často neexistuje kvalitní a kvalifikovaná koordinace mezi stavbou a jednotlivými dodavateli například mechanických bezpečnostních prvků, dveří certifikovaných v odpovídající bezpečnostní třídě, zámkovými systémy, dodavateli plotů a vjezdových systémů, dodavateli elektronických systémů a vazbou na požadovaný bezpečnostní režim a standard školského zařízení.

Asociace bezpečná škola a členství v ní je pro školy významnou pomocí a již dnes sdružuje odborníky a specialisty v popisované oblasti, kteří pomohou zajistit všechna požadovaná odvětví realizace úspěšného projektu.

Business woman hand with Financial charts and laptop on the table