Archive for Březen, 2017

Ukázka dobré praxe: Neveklovská Základní škola

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukázka dobré praxe: Neveklovská Základní škola

Neveklovská Základní škola Jana Kubelíka byla uvedena do provozu v roce 1998. Byla projektově i stavebně řešena s cílem dobrého zabezpečení. To se od počátku skládá ze dvou na sobě nezávislých systémů. Jde o dveřní klíčový zamykací systém firmy FAB typu H, který je ještě zajištěn elektronickým bezpečnostním systémem. Kdo tedy vstupuje do školy, odemyká si klíčem a v krátkém časovém úseku musí vypnout elektronický akustický zabezpečovací systém (alarm). Pokud se tak nestane, systém hlásí narušení objektu. Škola má instalované tři druhy čidel – na třesk, na změnu teploty a na pohyb.

V roce 2003 Rada města Neveklov finančně podpořila záměr vedení školy a bez problémů uvolnila finanční prostředky na instalaci prvního okruhu kamerového bezpečnostního systému. Ten umožňuje vizuální kontrolu obou hlavních vchodů do školy a kontrolu činnosti dětí v šatnách. Tím je zajištěna prvotní informace o vstupujících osobách do budovy a současně se tím také vyřešily potyčky a krádeže žáků v šatnách.

Po útoku psychicky nemocné ženy ve střední škole ve Žďáru nad Sázavou rada města opět bez problémů souhlasila s použitím finančních prostředků na vybudování druhého okruhu monitorovacího zařízení, a to u vstupních dveří prvního stupně a školní družiny. Tím mají družinářky přehled o pohybu dětí vstupujících a odcházejících ze školy nebo školní družiny.

V současné době město Neveklov okamžitě a bez čekání na dotace a granty podpořilo další možnost úpravy celého prvotního zámkového systému podle stávající normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ , čímž by došlo k zlepšení a zpřehlednění klíčového zamykacího systému školy.

Vedení školy a zástupci rodičů kladně hodnotí přístup zřizovatele k otázce zabezpečení dětí a majetku školy a děkuje za příkladnou spolupráci.

Mgr. Martina Šťástková, Mgr. Petr Voříšek