Zahájení nového školního roku z pohledu prevence a bezpečnosti

Bezpečnost a ochrana je nedílnou součástí:

  • prostředí škol – fyzický i virtuální prostor školy. Zajištění všech vnějších i vnitřních podmínek (budov i konektivity) bezpečnostního perimetru – bezpečnost zařízení, dat i (vzdělávacího) procesu a výuky
  • zajištění bezpečnosti a ochrany osob – pracovníků i žáků
  • režimových opatření, metod a postupů – vzdělávání, bezpečnost a ochrana zdraví, právní vědomí i etika, prevence

Řízená organizace i koordinace bezpečnosti prostředí je nutná právě tam, kde potřebujeme dlouhodobě udržitelně zajistit bezpečnost a ochranu (vnější i vnitřní, technickou, měkkými dovednostmi).

Potřebujeme být v souladu nejen s požadavky digitalizace, pokroku, vývoje, ale i s dalšími nezbytnými inovacemi prostředí. Prostředí pak zahrnuje požadavky na vhodné podmínky a veškeré dostupné ochranné, bezpečnostní faktory a nástroje (prvky situační prevence).

Vše výše uvedené je klíčové pro možnost bezpečného i smysluplného využívání tohoto (inovovaného, plně digitalizovaného) prostředí všemi pracovníky (pedagogy)  i dětmi (žáky). Proto  je tedy nezbytností i průběžné zvyšování digitálního vědomí a kompetencí, všech těch, kteří se v uvedeném (digitálním) prostředí školy každodenně nacházejí a účastní se dlouhodobě tohoto procesu. Jen efektivním zlepšováním, na základě získaných dat, (například dat získaných v období čistě „výuky na dálku“)  zkušeností a jejich analýz, můžeme následně utvořit komplexní bezpečnostní plán, který budeme používat v praxi  a tím pak můžeme postupně dosáhnout vybudování kvalitního systému bezpečnosti a ochrany, kvalitní udržitelné  infrastruktury  škol, včetně dlouhodobé digitální důvěry osob v tomto prostředí.

Ukázka jak na zvyšování digitálních kompetencí pomocí nástrojů je dostupná zde: ZDE

Právě pro Vaši možnost využití těchto nástrojů – myšlenkových, mentálních map.

Tento nástroj lze totiž samozřejmě využít nejen ve škole a při tvorbě popsané metodiky, která se zaměří, jak je i uvedeno v článku nejvíce na oblast digitálních kompetencí a  (kybernetické) bezpečnosti u nejmenších dětí i na základních školách.  Můžete ji využít jako inspiraci i ve vašich vlastních projektech a aktivitách.

Působit v oblasti bezpečnosti – komplexně a preventivně od nejútlejšího věku dítěte, je samozřejmě kvalitním základem bezpečnostních návyků jako standardu budoucnosti. A to jak v bezpečnosti a ochraně zdraví, práce,  i v dopravě (vše jsou také průřezové vzdělávací oblasti).

V dnešní době je aktuální  kybernetická bezpečnost.  Je prevencí před kybernetickou kriminalitou a jejími dopady. Jedná se tedy o propojený vyvíjející se „ekosystém“ a nekončící proces. V tomto procesu je potřebné průběžně aktualizovat a to nejen na bázi technologií či nástrojů, sítí a infrastruktur, ale také hlavně na bázi zlepšování podmínek a možností osob, které v uvedeném digitálním prostředí pracují i pobývají. Zásadní je tedy networking, dlouhodobá zacílená spolupráce.

Proto uvedenou oblast i Vás chceme podpořit  (OPK MV) ve spolupráci s expertem v oblasti digitalizace školství i dalšími odbornými experty v oblastech prevence a vzdělávání i do budoucna.

Zásadní cílovou  skupinou, kromě zvlášť zranitelných osob (dětí a seniorů) je „expertní“ základna – odborníci a specialisté – zřizovatelé, ředitelé škol, pedagogové i preventisté.

K tomu, aby se bezpečnost stala efektivní cestou vedoucí k moderním  i kvalitně zabezpečeným školám, potřebujeme Vaši spolupráci. Škola pak může být bezpečným místem pro všechny a bezpečnost  (i efektivní prevence) jsou tím nejlepším příkladem „dobré praxe“!

FOTO: FREEPIK
Ilustrační foto: FREEPIK

 

Zdroj:  prevencekriminality.cz

Autor: redakce OPK a Lucie Kosová

Další příspěvky ke čtení:


Sdílej školníka a ušetříš, radí studie. To jde jen těžko, oponují ředitelé
Sdílení školníků, účetních a dalších nepedagogických pracovníků je podle studie Vysoké školy ekonomické možností, jak by školy mohly ušetřit až dvě miliardy ročně. Peníze by ...
Čtěte více...
Ohlédnutí za seminářem v Nesuchyni 2022
Ve dnech 3. a 4.11.2022 proběhl v Nesuchyni seminář na téma „Aktuální hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především“, pořádaný Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem bezpečnosti ...
Čtěte více...
Student na Slovensku napadl spolužačku. Udeřil ji sekerou do čela
Student střední školy ve slovenské obci Nováky napadl ve čtvrtek 2.11.2022 spolužačku. Na začátku vyučování na ni zaútočil sekerou a udeřil ji do čela. Zranil ...
Čtěte více...
Případ vraždy učitele v Praze: škola žákům nepomáhala, poradkyně neměla vzdělání
Přestože je březnová vražda kantora Jaroslavem Ř. na pražském učilišti neomluvitelná, poukazuje Česká školní inspekce na řadu nedostatků ve vzdělávání a práci se studenty na ...
Čtěte více...