Archive for Květen, 2020

Asociace bezpečná škola bezplatně zapůjčila termovizní kameru

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Asociace bezpečná škola bezplatně zapůjčila termovizní kameru

Asociace bezpečná škola bezplatně zapůjčila termovizní kameru do největší střední školy Karlovarského kraje – Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov patří mezi největší a nejmodernější školy nejen v Karlovarském kraji, ale i v rámci celé České republiky. Její velikost a problematika počtu žáků a pestrá struktura technických i ekonomických oborů přímo souvisí se zodpovědností k ochraně zdraví a majetku školy. Dlouhodobě škola testuje nejmodernější bezpečnostní a elektronické prvky zajišťující nejen provoz, ale i funkční bezpečnost osob vně i uvnitř školy v Sokolově. Prvotřídní spolupráce s Asociací bezpečná škola z.s. škole poskytuje nejen cenné informace, školení a workshopy. Dlouhodobě je škola jedním mála z testovacích zařízení pro nácvik obrany proti aktivnímu střelci (AMOK). Práce s asociací přináší i své plody v podobě dílčích vizualizací školního řádu, zabezpečení ochrany proti požáru a v poslední době i ochraně proti přenosu infekčních onemocnění ve škole, včetně intenzivní metodické a materiálové podpory.

Získaný obraz s teplotní informací se okamžitě zobrazuje na monitoru. Systém efektivně měří teplotu jednotlivých osob ve skupině až patnácti osob vstupující do objektu bez zbytečného shlukování. Zvukem a obrazem upozorní na osoby se zvýšenou teplotou. Vše je funkční bez nutnosti pořizovat záznam a informace lze sledovat pouze na monitorech obsluhy. Výstup měření lze navázat na vstupní turnikety a další zařízení. Termokameru spolu s software Asociace bezpečná škola zapůjčila do školy bezplatně.

Žák jednotlivě a plynule vstupuje do školy, přes dezinfekční zóny. Pak jde nejkratší cestou do učeben, připravených podle předem stanovených rozpisů a pravidel. Jasné a stručné informace jsou cenným přínosem práce se žáky i zaměstnanci. „Všichni žáci i zaměstnanci jsou na takovýto způsob vnitřní komunikace zvyklí“, říká ředitel školy Mgr. Pavel Janus, který v dostatečném předstihu řeší podmínky i nad rámec běžných opatření.


Škola má např. připravenou i lůžkovou část svého domova mládeže pro potřeby podpory umísťování definovaných skupin obyvatel. V rámci příprav škola připravila z vlastních zdrojů i ochranné pomůcky, jako jsou například roušky a ochranné štíty, jejichž přebytky nabízela po celou dobu nemocničním zařízením, úřadů, školám i jednotlivcům zdarma.

Navrhovaný postup při teplotním systémovém avízu:

• osoba se zvýšenou teplotou musí být neprodleně izolována od ostatních u vstupu;
• osoba je vyzvána k provedení sekundárního měření pomocí ručního termometru, jež má škola připravený;
• pokud osoba toto odmítne, je o tom proveden záznam a osoba je vykázána z budovy nejbližším výstupem;
• pracovník sekundární kontroly neprodleně kontaktuje zákonného zástupce žáka a příslušného třídního učitele;
• v případě nařízené karantény postižený a jeho blízcí postupují dle hygienických nařízení COVID-19.

Následná opatření, tedy pokud by nastala, jsou úzce koordinována v linii škola – rodina – zřizovatel – zdravotnické zařízení. „Škola ve středu 28. 5. 2020 bude mít za sebou již téměř dvacet dní testování a odlaďování technologie i pro další školy podobného typu a přístupu“, říká Ing. Libor Sladký. „Dat a poznatků jsme díky ISŠTE Sokolov nasbírali zřejmě nejvíce v rámci celé ČR a můžeme s odbornou technickou i konzultační pomocí poskytnout podporu napříč celou Českou republikou i napříč všemi typy škol a školských zařízení“

Asociace navíc pro školy ve spolupráci s dovozcem připravuje speciální program, který zohlední finanční možnosti škol. Školy jako vzdělávací instituce budou mít výrazně výhodnější podmínky pro pořízené této techniky. Více o tomto programu se dočtete na stránkách asociace a dovozce systému.