Archive for Listopad, 2023

Škoda Muzeum hostilo konferenci „Bezpečné město“

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Škoda Muzeum hostilo konferenci „Bezpečné město“

Ve dnech 26.–27. října 2023 se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové uskutečnila v prostorech Škoda Muzea města Mladá Boleslav odborná konference “Bezpečné město”.

Udržitelná bezpečnost jako společný cíl

U podzimních konferencí bývá obvyklé, že jsou spíše bilanční než vizionářské. Pokud jsou navíc z oblasti bezpečnosti (jako tomu bylo tentokráte v Mladé Boleslavi), bývají obvyklé grafy, tabulky, statistiky a meziroční srovnání. Tentokráte se však pořadatelům podařilo poskládat program trochu v jiném duchu.

Ne, že by se Středočeský kraj (bylo by možná na místě připojit poznámku „na rozdíl od jiných“) v oblasti bezpečnosti neměl čím pochlubit. Reálně řešená témata, která v rámci svých úvodních řečí představili brig. generál JUDr. Václav Kučera, Ph.D., MBA (ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje) a Mgr. Roman Sviták, (vedoucího Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje), by společně s odpoledním příspěvkem hejtmanky Středočeského kraje Petry Pecková vydala na samostatnou konferenci.

K bezpečnosti, ať už v z pohledu občana, města či kraje můžeme přistupovat z mnoha úhlů. Že to v kraji mezirezortně „šlape“ je vidět ze součinnosti jednotlivých složek IZS – viz například portál krizového řízení. Že to kraj i jednotlivá města myslí s bezpečností zcela vážně,  je patrné z obsahu jejich bezpečnostních strategií. O tom konference ale nebyla.

Díky vhodně zvolené skladbě konferenčních příspěvků dal Středočeský kraj účastníkům možnost podívat se na bezpečnost z pohledu, který se nesl v kombinaci reálného využití moderních technologií v souladu s oporou v platné legislativě, konkrétně v technických normách.

 

Ing. Libor Sladký, Asociace bezpečná škola

Normy jako „bezpečnostní“ nástroj

Pro jednou vynecháme mediálně nejzajímavější část každé bezpečnostní konference – kamerové novinky (a to i přes to, že prezentované příklady včetně přímých přenosů živého videa nebývají obvykle tak názorné – kdo nepřijel, ten přišel o hodně a my se v rámci redakčních návštěv k technickým tématům určitě vrátíme) a zaměříme se na význam technických norem. Ostatně jejich téma se neslo napříč přednáškovými bloky. Zmínil je v souvislosti s prevencí kriminality ředitel Odboru prevence kriminality MVČR JUDr. Michal Barbořík. Při představení bezpečného města z pohledu urbanistického řešení Ing. Josef Filip, člen představenstva ČKAIT. V rámci zamyšlení se nad možnostmi udržitelnosti investic do bezpečnostních technologií prezentoval Lukáš Senohrábek ze společnosti Avigilon. A z pozic členů technických normalizačních komisí také Ing. Libor Sladký (komise TNK 148 – Prevence kriminality a ochrana obyvatel) a Lukáš Moravec (zástupce CEN TC 391 – Ochrana obyvatelstva).

Základní normou, o které tu byla řeč je ČSN P CEN/TR 14383-2, z oblasti plánování městské výstavby a navrhování budov, která pojednává o plánování městské výstavby.

Její využití v rámci státní správy je jen a jen na vůli konkrétní samosprávy, jako zadavatele veřejných zakázek. Pokud tuzemské územní plánování doposud nedokázalo načerpat pozitivní zkušenosti ze zahraničí, tak ke změně postoje snad napomohou první tuzemské problémy projevující se (na první pohled nenápadným) vzrůstem rizika tzv. NO-GO ZONE.

Právě využití této (aktuálně odborníky revidované = aktualizované) normy jako směrnice pro možný odhad rizik kriminality by mohlo napomoci podívat se na bezpečnost s tolik potřebným nadhledem. Vzhledem k aktuálnímu dění v Evropě je na místě si říct, že už dnes může být pozdě. Vždyť je to už víc než 20 let (15. 3. 2001 – tedy ještě před teroristickým útokem na věže World Trade Center), co Evropská rada odsouhlasila závěry odborníků a to sice, že „Prevence kriminality prostřednictvím tvorby prostředí (CPTED)“ je užitečná, efektivní strategie pro prevenci kriminality a proti pocitům nejistoty.

Smart City

Druhým z témat, které si zaslouží krátkou zmínku je přínos inteligentních technologií a tvorba tzv. „Smart City“.

Všichni si dnes uvědomujeme, že každé město, které se vydalo směrem k chytrým řešením, je ve své podstatě také městem digitálním. A ačkoli se mnohde jedná se o koncept, jehož účelem je efektivnější využití infrastruktury a snížení spotřeby energií, tak že bezpečnost (v tomto případě kybernetická) je základem jeho plynulého provozu.

Přímo související téma NIS2 nebylo samo o sobě bodem programu, nicméně se prolínalo v rámci jednotlivých vystoupení zaměřených na digitální technologie.

Z příkladů dobré práce s dovětkem „digitální“ je na místě zmínit investice kraje pro IZS zmíněné hejtmankou Petrou Peckovou do inovativních technologií jako jsou: asistovaná digitální služba, drony, defibrilátory a virtuální realita ve výcviku.

Z pohledu přímého dopadu na občana kraje si na závěr představme tu první z nich – asistovanou digitální službu aneb tzv. „PolPoint“.

Mediální partneři konference:

  • ViSk – Vzdělávací institut Středočeského kraje; www.visk.cz
  • TZB-info – Oborový portál zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov; www.tzb-info.cz

Pořadatel a odborní partneři: Středočeský kraj ve spolupráci se Škoda Auto a.s., Statutárním městem Mladá Boleslav, Asociací Bezpečná škola, Ministerstvem vnitra ČR, Mezinárodním bezpečnostním institutem z.ú a Českou agenturou pro standardizaci.

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/26057-skoda-muzeum-hostilo-konferenci-bezpecne-mesto