Odborné sekce a členové

Odborné sekce:

Ing. Libor Sladký
Metodická sekce

ingliborsladkyVystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Od roku 1993 působí v oboru řešení bezpečnostních systémů, projektů a auditů. Je autorizovaným projektantem, prezidentem Asociace Bezpečná škola, členem komise pro vznik ČSN 73 4400 a řešitelem bezpečnostních posouzení školských zařízení řady zřizovatelů v rámci České republiky. Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel


Bc. Jitka Sladká
Metodická sekce

Již od roku 1993 působí v pozici představitele managementu. Zpočátku personální zaměření, poté práce s lidskými zdroji. Má bohaté zkušenosti se zaváděním nových procesů ISSO 9001:2001, projektů pro dotační tituly a výrobních principů. V rámci celoživotního vzdělávání vystudovala Trivis a.s. se zaměřením na právo a krizové řízení IZS. Dále se zdokonaluje v oboru ekonomie a management na VSPP a.s. Praha. V oblasti technické bezpečnosti a ochrany majetku a osob se pohybuje celý profesní život. Od roku 2017 je tajemnicí Asociace bezpečná škola z.s. a lektorkou v projektu „Prevence kriminality Ozbrojený útočník ve škole“. Prioritně spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a zainteresovanými státními organizacemi.


JUDr. Tomáš Koníček
Odborná sekce

Nezávislý bezpečnostní expert, poradenství a expertní činnost v oblasti ochrany majetku a osob a prevence kriminality. Celoživotní profesní zaměření na ochranu majetku a osob v bezpečnostních složkách státu, od roku 1975 zaměstnancem Ministerstva vnitra, z toho 20 let aktivní činnost v Policii ČR, služba kriminální policie, ochrana majetku a osob. Gestor odborných projektů: Bezpečná lokalita, Bezpečná země, Zabezpečte se!, Městské kamerové dohlížecí systémy, Forenzní identifikační značení předmětů, Asistent prevence kriminality.


JUDr. Václav Růžička
Odborná sekce elektronických systémů

Doktor práv se specializací na správní právo a bezpečnost. Zpracovatel metodiky postupů na zabezpečení škol a zdravotnických zařízení. Zaměřuje se na bezpečnost osob, dětí, škol, zdravotnických zařízení a využití kamerových systémů. Znalec v oblasti bezpečnostního posouzení rizik, návrhu zabezpečení objektů, osob, vozidel a majetku. Provádí analýzu mimořádných a pojistných událostí dle ČSN a EN norem. Autor multifunkčního dohledového centra ARC PCO 1. certifikovaného v ČR dle ČSN EN 50518.


Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.
Sekce psychologie

Více jak 10 let se zabývá problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika, psychologií v managementu a etikou. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty. Je mimořádným členem Asociace forenzních psychologů, členem České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a členem AGA.


Bc. Kamila Vendula Muziková Vávrová, LL.M
Odborné sekce – Sportovní akce a eventy

Vystudovala – Bezpečnostní technologie, systémy a management na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Baťi ve Zlíně, Bezpečnostní studia a ochranu informací na Cevro Institut. Viceprezidentka a zakladatelka Akademie bezpečnosti, členka bezpečnostní sekce hospodářské komory ČR vysokoškolský pedagog. Bezpečnostní a krizová manažerka mimo jiné i na fotbalových utkáních a eventech, specialistka na ochranu měkkých cílů.


Bc. Vladimír Tomáš
Sekce psychologie

Vystudoval VŠE a Pražskou psychoterapeutickou fakultu při PVŠPS. Po studiích působil v managementu několika společností. Od roku 2007 se věnuje psychoterapii především úzkostných poruch. K léčbě fobií využívá expoziční terapii s pomocí virtuální reality (VRET). Ve spolupráci s Asociací bezpečná škola se podílí na implementaci virtuální reality v nácviku připravenosti školských zařízení na mimořádné události.


Veronika Fáberová
PR, přednášející lektor

Působí v oblasti komerční bezpečnosti téměř 30 let, věnuje se především řízení speciálních bezpečnostních projektů, auditní a poradenské činnosti a vzdělávání dospělých v různých bezpečnostních disciplínách. Absolvovala řadu speciálních bezpečnostních kurzů v UK, vystudovala marketing na London Business School a je certifikovaná od LRQA jako vedoucí auditor. Založila a vede společnost Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Je také autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.


Ing. Jan Heisler, MBA
Sekce ochrany informací

Absolvent FSI ČVUT (ASŘ), FŽ UK a CMI. Více než 10 let přednášel na vysokých školách (FSI ČVUT a UK). Od roku 1992 se účastní projektů pro veřejnou správu. Je členem ŘV (řídícího výboru) CACIO a zakládajícím členem a předsedou občanského sdružení CNZ o.s. Jan Heisler pracuje jako CEO ve společnosti RELSIE spol. s r.o., realizující akreditované certifikace a inspekce produktů v ICT, procesní analýzy a služby v oblasti ochrany informací.


Ing. Michal Řezáč MSc.
Sekce ochrany informací

Celý svůj život se věnuji počítačům – systémům řízení, analýze dat a vývojovým platformám. Informační bezpečnost a kybernetickou bezpečnost jsem bral jako nedílnou součást dalšího vývoje. Provedl jsem mnoho bezpečnostních opatření, abych nakonec zjistil, že největším rizikem v oblasti ochrany informací jsou uživatelé ICT a na druhém místě jejich šéfové. Internet je až na místě třetím.


 

Tomáš Pospíšil
Odborná sekce zámkové systémy

Nejsem zaměstnancem žádné společnosti v bezpečnostním průmyslu, nesedím v žádném statutárním orgánu jiné oborové organizace. Pracuji jako manažer marketingu v internetovém portálu Sousedé.cz, se kterým Cech MZS-ČR již delší dobu spolupracuje, a který je také mediálním partnerem projektu Zabezpečte se. Ve spolupráci s ABŠ připravujeme spoustu novinek, které ocení zejména ředitelé škol.


 

Členské organizace:

Asociace krajů České republiky

AKČR je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky. Členy Asociace krajů jsou všechny regiony České republiky, včetně hlavního města Prahy.


Středočeský kraj

Středočeský kraj patří mezi regiony s největším počtem škol a školských zařízení. K 30. 11. 2016 v něm bylo zaregistrováno 1668 ředitelství škol a školských zařízení různých zřizovatelů. V posledních letech byl největší nárůst zaznamenán v oblasti předškolního a základního vzdělávání v okrajových oblastech Prahy v návaznosti na demografický vývoj a výstavbu v těchto lokalitách.  Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2 ) zabírá 14 % území ČR a je cca 1,9 krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice.


Statutární město Plzeň

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 13 767 ha, území se rozděluje do deseti městských obvodů. Celkem v Plzni žije zhruba 171 000 obyvatel, je tak čtvrtým největším městem v České republice. V západních Čechách zaujímá Plzeň výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město Plzeň již několik let pracuje na zlepšení kvality života svých občanů i návštěvníků metropole, souborem chytrých a moderních řešení jim usnadňuje i zpříjemňuje žití. Členství v ABŠ zajistí městu efektivní a flexibilní provádění bezpečnostních auditů školských zařízení na území Plzně. Více informací zde.


CMZS
Cech mechanických zámkových systémů

logo cmzsJe oborová organizace, sdružující podnikatele, fyzické i právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických zábranných prostředků – zámkových systémů. Cech MZS je organizací fungující již více než 17 let. Její členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která se rozhodla začít bojovat a přispět k lepší prevenci kriminality, ochrany majetku a osob nejen v České republice.


 

 

Komerční organizace:

SECURITY consulting s.r.o.
Vysoce odborné konzultační a projekční služby

security logoPro podnikatelské subjekty provádíme výhodný outsourcing řešící problematiku bezpečnosti a krizového řízení, která legislativně a odborně stojí mimo hlavní zřizovací aktivity většiny společností. Spolupráce s naší společností je prakticky použitelný, bez zbytečných administrativních zátěží partnerských subjektů.


RELSIE spol. s r.o.​​

RELSIE poskytuje služby převážně v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a systémů managementu, formou auditů, konzultací, školení, metodických a projektových dohledů a dozorů. RELSIE provozuje Certifikační orgán výrobků ATS Relsie a Inspekční orgán A-TEST, tyto orgány jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

 


EUROALARM, spol. s r. o.

EUROALARM, spol. s r. o., byla založena v druhé polovině roku 1992 jako importér a specializovaný velkoobchod zabezpečovací technikou.  Společnost je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Cechu EPS ČR, Profesní komory požární ochrany (PKPO), Hospodářské komory ČR a Asociace bezpečná škola.


Společnost GORDIC
Informační systémy, IoT a KYBEZ

Jsme předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. V naší činnosti se protíná oblast informačních systémů, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. Specializujeme se na tvorbu a dodávku software, včetně komplexní uživatelské podpory.

Zaštiťujeme platformu KYBEZ, která je založená na bezplatné, dobrovolné a efektivní spolupráci odborných akademických, veřejných a mediálních institucí a nezávislých specializovaných komerčních společností z oblasti informačních a telekomunikačních technologií.


WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern

 Za Obchodní skupinu společností WAKKENHAT je členem Asociace Bezpečná Škola společnost WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern, jež je dále mimo jiné i členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky a působí na trhu bezpečnostních služeb a technologií od roku 2004. Společnost se specializuje zejména na poskytování všech typů bezpečnostních služeb, s nimi souvisejícími technologiemi a činnostmi. Celý profil ke stažení zde: Prezentace OBCHODNÍ SKUPINY SPOLEČNOSTÍ WAKKENHAT_ABŠ_2019


Společnost COMFIS s.r.o.

Společnost COMFIS s.r.o. se zabývá dodávkou komplexních řešení pro identifikaci osob se specializací na biometrické systémy. Patříme k leaderům v oblasti biometrických technologii v České republice. V posledních letech se intenzivně pohybujeme v oblasti školních zařízení s celorepublikovým rozsahem. Díky vlastnímu vývoji a výrobě jsme schopní navrhovat řešení přímo na míru dle požadavků našich zákazníků bez zbytečných omezení. Více informací zde.


Společnost TCELE s.r.o.

Jsme výhradním zastoupením značky E+E Elektronik (měření vlhkosti vzduchu, průtoku a CO2) pro Českou republiku a přímým zastoupením značky Schaller Messtechnik (měření vlhkosti materiálu). Dále vyvíjíme, vyrábíme a opravujeme průmyslovou elektroniku a stavíme jednoúčelové stroje. Ať už se jedná o měřicí techniku, zakázkovou elektroniku nebo kompletní přípravky, vždy je vybíráme a konstruujeme s maximálním ohledem na individuální požadavky zákazníků. Více informací zde.


Společnost HDT impex s.r.o.

Základní činností naší společnosti je velkoobchodní a maloobchodní distribuce zábavní elektroniky, jevištní techniky a konstrukcí, LED osvětlení, hudebních nástrojů a příslušenství.

Dále provádíme profesionální realizace projektových zakázek. Poskytujeme komplexní multimediální řešení audiovizuálních projektů, dodáváme špičkové LED zobrazovače pro reklamu, sport a zábavu vč. vlastních ovládacích systémů a vzdálené správy, provádíme audity a návrhy výměn světelných zdrojů a venkovního veřejného osvětlení. Více informací zde.


Mezinárodní bezpečnostní institut

Mezinárodní bezpečnostní institut se zabývá poskytováním bezpečnostního poradenství a bezpečnostním výzkumem. Klientům pomáháme orientovat se v komplikované problematice bezpečnosti a obrany. Naši specialisté nabízejí ucelený pohled na tuto problematiku, od právnických náležitostí, přes podrobnosti bezpečnostního managementu až po specifika jednotlivých technických opatření (bezpečnostní poradenství). Poskytujeme vlastní experty jako řešitele různých bezpečnostních otázek, a tím se zapojujeme do konkrétních výzkumných aktivit pro potřeby bezpečnostního systému České republiky (věda a výzkum).  Více informací zde.


ALTYN s.r.o.

Společnost ALTYN s.r.o. poskytuje služby a zkušenosti, včetně našeho společného úsilí při realizaci projektů ke zlepšení kapacity infrastruktury a kvality života. Strategie společnosti je založena na naší schopnosti využít našich rozsáhlých zkušeností, odborných znalostí, dovedností a jedinečné specializace v souladu s požadavky zákazníka a trhu. Projekty jsou realizovány s vytvořením bezpečného prostředí pro zdraví a životy druhých a životního prostředí.