Audit vstup k řešení

Základem bezpečnostních pilířů a jejich nastavení by měl být kvalitně provedený audit (posouzení). Smyslem auditu není kritizovat ředitele ani ukazovat na chyby v řízení této specifické bezpečnosti, ale provést v součinnosti se zadavatelem objektivní posouzení objektu (školského zařízení).

Jedná se o objektivní zjištění a popis stavu z hlediska provozních, režimových či bezpečnostních opatření, při využití stavebně technických a technických zařízení.

start

 

Audit zahrnuje v závislosti na zadání :

  • Základní propracovaný dotazník a společnou úvodní schůzku s řediteli posuzovaných školských zařízení.
  • Vysvětlení základních pojmů a dotazů, projití dotazníku k auditu.
  • Osobní návštěvu každého zařízení (budovy) a rozhovory s ředitelem, ekonomem, školníkem, poradcem pro patologické jevy atd.
  • Provedení fotodokumentace školy, všech vstupů a jejího perimetru.
  • Provedení penetračního testu.
  • Provedení kontroly a validace dokumentace (školní řád, poplachové směrnice atd.).
  • Zpracování výstupu na úrovni jednotlivých budov škol a zařízení.
  • Zpracování výstupu pro zřizovatele s pojmenováním celkového stavu a s návrhy opatření.
  • Zpracování výstupu pro PČR nebo IZS v podobě tzv. Zákrokových karet.
  • Provedení kvalifikovaného odhad nákladů vedoucích k „bezpečnému“ stavu.

S výstupy jsou osobně seznámeni představitelé zřizovatele a ředitelé školských zařízení.

Vzor dotazník auditu, ukázka:

Dotazník_školy