Archive for Září, 2020

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020

Asociace bezpečná škola se účastní 6. ročníků celostátní Konference Bezpečná škola 2020 jako odborný partner. Konference se uskuteční v prostorách sálu Empiria v Konferenčním centru CITY v Praze 4 na Pankráci pro 300 posluchačů.

Termín: 13. 10. 2020, 9:00 – 15:30 hodin

Místo: KONFERENČNÍ CETRUM CITY – sál Empiria

Přesná adresa: Na Strži 65/1702, Praha 4 – Pankrác

Konference bude v plánovaném říjnovém termínu 13. 10. 2020 (za předpokladu, že nedojde ke zrušení hromadných akcí ze strany vlády), případně k dalšímu dramatickému zhoršení epidemiologické situace v Praze.

Kapacita sálu je více než dostatečná a zaručuje potřebný, bezpečný prostor pro každého účastníka Konference. Na místě se setkají dvě stovky účastníků osobně.

Organizátoři jsou si vědomi složité situace, ve které se nacházíme a nutnosti maximálně ochránit zdraví účastníků konference.

Program ke stažení 

Konference rok 2019

Z toho důvodu organizátoři učinili následující kroky k zajištění nejvyšších hygienických standardů:

• při vstupu do kongresových prostor budou nainstalovány termokamery, v případě potřeby bude probíhat doměřování elektronickým teploměrem
• v konferenčním sále budou dodrženy bezpečné vzdálenosti mezi sedícími účastníky (celková kapacita sálu je 300 osob – předpokládaná účast na konferenci je cca 150 – 200 účastníků)
• na dostatečné rozestupy budeme dbát rovněž při registraci
• v předsálí i na toaletách je k dispozici dezinfekce, v případě potřeby poskytneme účastníkům náhradní roušku
• prostory a plochy jsou provozovatelem pravidelně dezinfikovány
• instalovaná vzduchotechnika umožňuje rychlou a intenzivní výměnu vzduchu o přestávkách
• cateringová společnost při výdeji jídla dodržuje hygienická doporučení a dbá na maximální bezpečnost

Jsme přesvědčeni, že osobní setkání lze jen těžko nahradit a výše zmíněná přijatá opatření umožní, aby tato setkání na konferenci byla pro všechny účastníky maximálně bezpečná.

Zároveň jme přesvědčeni, že nové informace, které na Konferenci načerpáte, Vás nejen obohatí, ale i pomohou Vám v současné nejisté době (technologické možnosti boje s COVID včetně použití termokamer ve školách, digitální vzdělávání v době pandemie, v době on-line výuky ještě větší ochrana dat a sítí ,…a mnoho dalších aktuálních témat)

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 ve třech hlavních přednáškových blocích:

BEZPEČNĚ (NEJEN) NA SÍTÍCH

ŠKOLA VS. NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE

SDÍLÍME ZKUŠENOSTI aneb JAK TO FUNGUJE U NÁS

Mnoho kvalitních příspěvků, setkání se zajímavými lidmi, impulsy k řešení Vašich problémů.

„Doba coronavirová“ přinesla pedagogům i žákům větší množství času stráveného na počítačích a sociálních sítích, dále určitou sociální odloučenost a s ní spojené možné negativní jevy v budoucnu a ještě tak zdůraznila aktuálnost mnohých témat Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA.

Nutnost zapojení digitálních technologií při vzdělávání na dálku klade zvýšené požadavky právě na kyberbezpečnost, nový režim fungování škol a s ním spojená režimová a hygienická omezení pak přináší další rozměry pojmu „bezpečná škola“. I těmto tématům se budeme v programu Konference věnovat.

Zveme Vás tedy na den plný zajímavých témat, kde načerpáte informace k řešení aktuálních problémů, získáte přehled o nových technologiích a trendech v OBJEKTOVÉ a IT BEZPEČNOSTI, inspirujete se zkušenostmi kolegů nebo můžete sdílet i své vlastní poznatky.

Účast v novince letošního programu – moderované diskusi, a to na téma

„GLOBÁLNÍ BEZPEČNOST A DOPADY NA ČESKOU REPUBLIKU A ŠKOLSTVÍ“ potvrdili významní hosté:

– arm. gen. Ing. Jiří Šedivý
– gen. Andor Šándor (v záloze)
– Doc. Ing. Martin Hrinko, bývalý dlouholetý šéf české pořádkové policie
– Mgr. Václav Klaus ml., poslanec PSČR

 

Asociace bezpečná škola přednáší jako odborný partner v části:

Téma: „Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu“

Forma příspěvku: moderovaná diskuse s možností dotazů z obecenstva
Přispěvatelé: Ing. Libor Sladký, Bc. Jitka Sladká, doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, Mgr. Bc. Kamila Muziková Vávrová

1) Děti tráví třetinu dne ve školských zařízeních. Z ankety a auditů, které Asociace bezpečná škola udělala ve více než 600-tech školách vyplývá, že většina škol nemá jasnou právní a konkrétní delegaci rolí v případě postupů při vzniku mimořádné události. Pravidelný požární nácvik a základní školení poskytnutí první pomoci však nepočítá s událostmi, které jsou běžné v každodenní činnosti škol. Narůstající agresivita žáků a rodičů je ve školách řízena ve většině případech intuitivně. Díky událostem minulých měsíců budou školy od září pracovat s dětmi, které nastoupí do škol se značnými disproporcemi v potřebných vědomostech. Mnohé školy již očekávají zvýšený stres a vztahové napětí. Projevy verbálního násilí se mění v posledních letech často na násilí fyzické. Jsou na takové chování školy připravené? Co je slušné chování a čím se zvyšuje bezpečnostní riziko. Jaký je stav škol (po)covidové pandemii a která rizika to přinese? Mají školy nastavenou krizovou intervenci jako součást prevence? Seznámíme Vás s výstupy z dotazníkového šetření ve školách.

2) Příspěvek se bude zabývat popisem a kazuistikou agresivního chování mládeže na fotbalových stadionech, které je transparentním východiskem kombinace potřeby vybití nahromaděné agrese ze školních lavic do veřejných a mnohdy anonymních prostor fotbalových stadionů. Přednášející se zamyslí a rozeberou ve svém příspěvku potřebu zapojení mládeže do kolektivních nebo individuálních sportů a aktivit, které při současné absenci předmětů branné výchovy, činností sportovních sdružení, Svazarmů a Sokolů, staví dnešní mládež do lehce manipulovatelného, násilného nebo agresivního projevu chování k okolí, spolužákům, kamarádům, pedagogům i rodičům.