Bezpečnost ve školách

Bezpečnost ve školách

Téma bezpečnosti nejen ve školách – Informace a odkazy k tématu:

Metodický průvodce pro školy po tragické události na FF UK – Jules a Jim, z.ú.
Jules a Jim, z.ú. jako organizace zabývající se rizikovým chováním a podporou wellbeingu na školách připravila podpůrný metodický materiál, jak pracovat preventivně po tragické události na FF UK.

Metodický průvodce pro školy po tragické události na FF UK – tento dokument je určen především vedení a členům školního poradenského pracoviště

Příloha č. 1: Metodický průvodce pro vyučující po tragické události na FF UK – tento dokument je určen pro vyučující, zejm. třídní. Využít ho ale mohou např. i vedoucí zájmových kroužků a volnočasových aktivit atp.

Příloha č. 2: Kam se obrátit pro pomoc a podporu? – tento materiál je určen pro sdílení s dětmi a rodiči.

Útok ozbrojeného útočníka – Policie ČR, HMP
Policie ČR s podporou Magistrátu hlavního města Prahy připravila videospot „Utíkej, schovej se, bojuj!“ a koncept tzv. cesty k přežití – jakým způsobem reagovat v případě útoku ozbrojeného útočníka, ať už v prostorách školy či jinde.
Tento projekt navazuje na další preventivní a vzdělávací aktivity Policie ČR, související s ozbrojenými útoky v ČR.

Videospot „Utíkej, schovej se, bojuj!“ na youtube kanále HMP

Útok aktivního útočníka

Další odkazy

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení – Škola a neštěstí: Jsme připraveni! (MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; kolektiv autorů)

Metodické doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů (Hlavní město Praha – MHMP; kolektiv autorů PMVIA s.r.o.)

Manuál bezpečné školy (Autoři Libor Sladký, Tibor A. Brečka a kol., publikaci vydala Asociace bezpečná škola z. s, 2022)

Bezpečnost školských zařízení – Vyrovnaná řešení, úvod do problematiky (Kolektiv autorů Asociace bezpečná škola pod vedením Ing. Libora Sladkého ve spolupráci s MV ČR)

Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení – Metodika pro aplikaci normy ČSN 73 4400 do praxe; MV ČR

Základy ochrany měkkých cílů – metodika (Ministerstvo vnitra ČR; tým Soft Targets Protection Institute, z.ú.)

Projekt Ozbrojený útočník ve škole na stránkách Policie ČR

Asociace bezpečná škola

Ilustrační obrázek. Zdroj: Freepik

Zdroj: http://prevence-praha.cz/index.php/bezpecnost-ve-skolach.html