Útoků v českých školách přibývá

Útoků v českých školách přibývá

V posledních dvou týdnech se v mediích objevily informace o 3 útocích ve školách (odkazy s informacemi o v mediích zveřejněných útocích jsou pod článkem). Tato velice smutná skutečnost odborníky z ABŠ vůbec netěší, ale bohužel potvrzuje obavy, které ABŠ sdílí již od roku 2019. Vzdělávací a preventivních aktivy ABŠ se postupem času od vzniku ABŠ rozšířily vedle zamezení vstupu do budovy nepovolaným osobám i na tzv. vnitřního nepřítele, tedy osoby, které se do školy dostávají běžně, a to žáky, případně rodiče. Tato cesta se ukázala jako správná a odhad možného rizika se bohužel potvrdil. Bez znalosti podrobných informací k níže zveřejněním útokům to vypadá, že řada škol na toto riziko není stále připravená.

Prvotní zaměření na bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou v roce 2014 směřovalo k možnosti útoku na školu osobou z vnějšího prostředí (tzv. aktivní útočník či šílený střelec apod.), tak jak jsme to vídali i v zahraničí. Základním dokumentem se v této oblasti stala Norma ČSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení, která je mimo jiné i základem bezpečnostních auditů ve školách. K její aplikaci do praxe výrazně přispěla Metodika pro aplikaci této normy a aktuálně také relativně nová ucelená publikace, která vznikla v roce 2022 – Manuál bezpečné školy.

Na základě zkušeností s realizací řády bezpečnostních auditů, seminářů atd. vyplynulo v roce 2019, že je potřeba se zaměřit více i na tzv. vnitřního nepřítele, tedy toho, kdo se do školy dostává běžně (především žáci, učitelé, ale i rodiče) a začít se věnovat tématu agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu.

Prvním krokem bylo mapování situace ve školách, a proto vznikla anketa se třinácti otázkami zaměřenými na nastavení základních bezpečnostních procedur škol, a zda se ve škole k řízení bezpečnosti používá přesně stanovený proces nebo pouhé intuice. Otázky byly sestaveny na základě výstupů stovek bezpečnostních auditů a penetračních testů škol. Ankety se zúčastnilo skoro 600 škol z celé ČR. Anketu realizovala ABŠ ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV. Poměrně vysoké procento škol v ní odpovědělo, že se setkalo s verbální a někteří i fyzickou agresí žáků a rodičů – výsledky ankety č.8.

Velkou pochvalu zaslouží Policie ČR, která řadě útoků zabránila v době např. přípravy, takže k nim nedošlo. Často se o této výborné práci policie neví, protože byl dlouhodobě trend věci ohledně útoků ve školách zveřejnovat minimálně (i když by konání policie bylo vnímáno veřejností určitě velmi pozitivně), a to z důvodu, že přílišná medializace útoků či jejich příprav ve škole může být návodem pro další jedince či skupiny. Vždy jsme tento přístup policie, tedy minimální medializace útoků či incidentů ve škole velmi oceňovali a stále se domníváme, že toto nastavené pravidlo má velký smysl i v současné době.

Ukazuje se, že původní premisa od některých odborníků na bezpečnost, že školy a školská zařízení mají být pojímány pouze jako tzv. „měkký cíl“, nebyla úplně správná. Ve školách a školských zařízeních musí být nastaven optimální režim a dostatečná kontrola zejména na možnosti rizik uvnitř. Poslední útoky to jen potvrzují. Zvýšená agresivita dětí jen odpovídá stavu celé naší společnosti.

Odkazy na články:

Ředitelku základní školy v Jablonci nad Nisou napadl slovně i fyzicky agresivní muž, rodič jednoho z žáků. Ozbrojen byl plynovou pistolí.
Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/napadeni-reditelka-skoly-jablonec-nad-nisou-pistole-zbran.A230113_190212_liberec-zpravy_jape

Student vyhrožoval spolužačkám. Měl nůž, policisté ho vyvedli v poutech
Zdroj: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/cesky-krumlov-nuz-student-skola-evakuace.A230116_114122_budejovice-zpravy_bur

Hoch ve škole v České Třebové zranil spolužáka nožem, incident šetří policie
Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/ceska-trebova-zraneni-zaci-skola-nuz-policie.A230119_160656_pardubice-zpravy_pp

 

 

 

 
Komentáře
Tomáš Koníček

Minulý týden byl doufám statisticky výjimečný na útoky ve školách. Stále se ukazuje, že je třeba celý pedagogický sbor soustavně vzdělávat a proškolovat, jak možných situacím předcházet či jak vhodně při nastalé situaci chovat.
Některé školy mají výhodu v tom, že již prošly oním systémem vzdělávání, včetně zdůraznění režimu ve školách. Vrcholem prevence je pak zpracování bezpečnostního auditu a dodržování určitých doporučujících bezpečnostních či režimových a organizačních opatření.
Školy a školská zařízení si zaslouží péči svých zřizovatelů, i když dostatek finančních prostředků nemají nazbyt ani, ani kraje. Naše nová dospívající generaci si takovou zaslouží.
JUDr. Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní expert a spolupracovník ABŠ

Komenáře jsou vypnuty.