Publikace: Manuál bezpečné školy

Asociace bezpečná škola vydala za podpory MV Odboru prevence kriminality a tiskárny MV ČR v roce 2022 tištěnou publikaci s názvem Manuál bezpečné školy. Zároveň přinášíme vydání publikace v elektronickém formátu PDF. Publikace má charakter manuálu pro všechny, kdo zodpovídají za bezpečnost na školách a ve školských zařízeních. Manuál předkládá v ucelené a komplexní podobě čtenářům a uživatelům tři základní oblasti poznatků:

– předpisovou základnu pro řízení bezpečnosti na školách a ve školských zařízeních,

– relevantní a prakticky využitelné poznatky z oblasti prevence a řešení krizových či mimořádných událostí (např. útoků) na školách a ve školských zařízeních,

– návody a doporučení pro implementaci normy ČSN 73 4400 sledující předcházení incidentům a mimořádným událostem ve školách a ve školských zařízeních.

Tento komplexní přístup tak činí z naší publikace nejen užitečnou „příručku“ ve smyslu praktických návodů, ale také odborný text, který přináší současné a empiricky ověřené „know-how“ v oblasti teorie, viz např. poznatky k včasné detekci rizikových faktorů v kapitole o varovných signálech ve školním prostředí anebo základní přehled kriminologických přístupů v rámci prevence kriminality.

Zpracovaná publikace se zabývá bezpečností toho nejcennějšího, co máme – našich dětí, a těch, kdo s nimi přicházejí do kontaktu – pedagogů, pracovníků školy a v neposlední řadě i rodičů. Ukáže vám bezpečnost nejen z pohledu teorie a normy, ale také z konkrétních příkladů a možností zavedení do praxe.

Kniha vznikla za cenné podpory MV Odboru prevence kriminality a tiskárny MV ČR. Děkujeme.


Publikace ke stažení: Manuál bezpečné školy (staženo 320× )

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.