# Kyber&prevence se vyplatí!

V oblasti kybernetické kriminality se při výhledu kyber-prevence nedá ani v roce 2022 očekávat, i s ohledem na potřebu rostoucí digitalizace společnosti – jako žádoucího celospolečenského jevu, že kyberrizika a kyberhrozby budou nyní  ubývat.

Dopadem, i v důsledku takového setrvalého nárůstu, je potřebné naopak hovořit o dlouhodobém zvyšování kyberkriminality a nedá se tedy ani očekávat snižování iniciativy, pokusů a snah pachatelů – kyberhackerů, kyberpredátorů, agresorů. Obecně se tedy v současné predikci vývoje nedá mluvit o možném snižování celospolečensky nežádoucího kyberjednání, fenoménů a jevů.

Prevencí je „být dobře připraven.“ Kyberprostor se týká nás všech bez výjimky!

Co se týče konkrétních rizik a hrozeb, abychom se neustále netočili v začarovaném a bludném kruhu vlka a beránka / pachatele a oběti.

 

Ilustrační obrázek. Zdroj: Freepik

 

U dětí a i dalších zvlášť zranitelných skupin:

je také potřebné i v tomto roce sledovat, co na internetu dělají a kde a jak bezpečně se zde pohybují!

  • kolik hodin tráví na všech digitálních technologiích
  • jakým způsobem tento čas zde tráví
  • co využívají nejčastěji a proč i k čemu
  • jaké jim to způsobuje prožitky – v aktuální chvíli i v dlouhodobějším období
  • zda zde sdílejí své pocity, s kým, kde konkrétně i jakou formou
  • proč si zde hledají zábavu a jakou apod.

Vychovatelé a rodiče by se měli zajímat o dění na sociálních sítích do hloubky.  Je potřebné, aby s dětmi o uvedeném dění komunikovali a to do hloubky, proto je velmi potřebné motivovat ke vzdělávání samotné rodiče. Určitě je vhodné, aby tato komunikace neměla pro děti charakter tlaku a nepříjemné povinnosti, to by mohlo mít spíše demotivující efekt, ale aby prostě rodič dokázal projevit aktivní a upřímný zájem a vzájemně spolu s dítětem interagoval i mu alespoň trošku v kyberprostoru stíhal, motivoval jej k pozitivnímu užívání technologií i smysluplnému využití prvků a nástrojů digitalizace.

Buďme tedy prosím i v oblasti kyberprostoru v tomto roce pozorní, všímaví i obezřetní, tak abychom si v klidu a pohodě mohli naplno užívat výhod, které nám kyberprostor přináší, ale abychom se také byli schopni účinně bránit i reagovat na možná rizika.

Autor: Lucie Kosová

Celý článek ke čtení: zde

 

Další příspěvky ke čtení:


Vzdělávací projekt určený pro střední školy, použitelný nejen v době coronavirové pandemie
Asociace bezpečná škola přináší rozhovor s Ing. Markétou Matějíčkovou o stavu a vývoji projektu  s názvem "Khan Academy pro střední školy česky". Můžete v krátkosti ...
Čtěte více...
Workshop k metodice ÚOOÚ k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Spolek pro ochranu osobních údajů uspořádal dne 10. března 2021 online workshop, na kterém byly diskutovány praktické otázky spojené s metodikou, kterou ÚOOÚ vydal k provádění posouzení ...
Čtěte více...
Zajímáte se o digitalizaci  vzdělávání a kybernetickou bezpečnost dětí?
Pokud ano, a nestihli jste v pondělí 22. 3. 2021 online vysílanou panelovou diskusi na výše uvedené téma, pořádnou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve ...
Čtěte více...
Člen asociace na on-line stavebním veletrhu
Cech mechanických zámkových systémů CMZS se představil na akci: STAVEBNÍ VELETRH ONLINE, konané ve dnech 22-23.1.2021, kde se aktivně představilo 81 vystavovatelů. Vstupenku na veletrh ...
Čtěte více...
Evropský bezpečnostní standardu pro školy je opět blíže k cíli
17.února 2021 se konal virtuální meeting aktivních členů mezinárodní pracovní skupiny (odborně označované jako WG3 CEN/TC 325), která připravuje textaci Evropského bezpečnostního standardu pro školy ...
Čtěte více...