Seminář k principům bezpečné školy a simulaci metodiky USB

Seminář k principům bezpečné školy a simulaci metodiky USB

Seminář k principům bezpečné školy a simulaci metodiky USB uspořádalo 7. května město Rokycany pro zástupce svých školských zařízení a ORP. Praktická simulace má pro posluchače daleko větší význam než pouhá teorie a z reakcí posluchačů vyplývá, že téma bezpečné školy je aktuální nejen pro to, co se stalo, ale v kontextu toho, co se ve školách aktuálně děje a v kontextu sociálního klimatu ve školách.

Právě na toto téma se v rámci semináře rozpoutala velká diskuse o tom, jak v této pozici selhávají zainteresované složky při pomoci školám s žáky s problémovým a rizikovým chováním.

Seminář zahrnoval základní principy řízení bezpečnosti v kontextu zcela konkrétních podmínek škol, vnímání varovných signálů, traumatologii s praktickým nácvikem a modelové situace metodiky U-S-B.

 

Některé písemné reakce posluchačů v dotazníku – zda bylo školení přínosné a co by chtěli jinak:

 • Informace a nové poznatky děkujeme
 • Poskytování první pomoci – nové a praktické informace
 • přínosné dostatečné množství příkladů a kazuistika
 • Praktické ukázky – například šátek na kliku
 • Děkujeme za zajímavé podání
 • Klidně příště na konkrétní škole projít budovu a ukazovat na rizika
 • Přínosné bylo vše ale více času pro podrobnější informace
 • Přínosné bylo nacvičení evakuace a nácvik barikád
 • Bylo by potřeba více času na navazující otázky
 • Vše bylo přínosné, jak reagovat proti útočníkovi a jak chránit sebe a žáky
 • Více nás zapojit do resuscitace
 • Ano – otevřelo mi to oči
 • Více se zaměřit na MŠ a první stupeň ZŠ

 

Fotogalerie: