# Kyber&prevence se vyplatí!

V oblasti kybernetické kriminality se při výhledu kyber-prevence nedá ani v roce 2022 očekávat, i s ohledem na potřebu rostoucí digitalizace společnosti – jako žádoucího celospolečenského jevu, že kyberrizika a kyberhrozby budou nyní  ubývat.

Dopadem, i v důsledku takového setrvalého nárůstu, je potřebné naopak hovořit o dlouhodobém zvyšování kyberkriminality a nedá se tedy ani očekávat snižování iniciativy, pokusů a snah pachatelů – kyberhackerů, kyberpredátorů, agresorů. Obecně se tedy v současné predikci vývoje nedá mluvit o možném snižování celospolečensky nežádoucího kyberjednání, fenoménů a jevů.

Prevencí je „být dobře připraven.“ Kyberprostor se týká nás všech bez výjimky!

Co se týče konkrétních rizik a hrozeb, abychom se neustále netočili v začarovaném a bludném kruhu vlka a beránka / pachatele a oběti.

 

Ilustrační obrázek. Zdroj: Freepik

 

U dětí a i dalších zvlášť zranitelných skupin:

je také potřebné i v tomto roce sledovat, co na internetu dělají a kde a jak bezpečně se zde pohybují!

  • kolik hodin tráví na všech digitálních technologiích
  • jakým způsobem tento čas zde tráví
  • co využívají nejčastěji a proč i k čemu
  • jaké jim to způsobuje prožitky – v aktuální chvíli i v dlouhodobějším období
  • zda zde sdílejí své pocity, s kým, kde konkrétně i jakou formou
  • proč si zde hledají zábavu a jakou apod.

Vychovatelé a rodiče by se měli zajímat o dění na sociálních sítích do hloubky.  Je potřebné, aby s dětmi o uvedeném dění komunikovali a to do hloubky, proto je velmi potřebné motivovat ke vzdělávání samotné rodiče. Určitě je vhodné, aby tato komunikace neměla pro děti charakter tlaku a nepříjemné povinnosti, to by mohlo mít spíše demotivující efekt, ale aby prostě rodič dokázal projevit aktivní a upřímný zájem a vzájemně spolu s dítětem interagoval i mu alespoň trošku v kyberprostoru stíhal, motivoval jej k pozitivnímu užívání technologií i smysluplnému využití prvků a nástrojů digitalizace.

Buďme tedy prosím i v oblasti kyberprostoru v tomto roce pozorní, všímaví i obezřetní, tak abychom si v klidu a pohodě mohli naplno užívat výhod, které nám kyberprostor přináší, ale abychom se také byli schopni účinně bránit i reagovat na možná rizika.

Autor: Lucie Kosová

Celý článek ke čtení: zde

 

Další příspěvky ke čtení:


Střelba na státní univerzitě v Rusku si vyžádala osm mrtvých a desítky zraněných
Osm mrtvých si vyžádala dnešní střelba na Permské státní univerzitě, informovaly tiskové agentury s odvoláním na ruský vyšetřovací výbor. Téměř 30 lidí je podle něj ...
Čtěte více...
Středočeský kraj uspořádal odborný seminář z oblasti prevence kriminality
Seminář se uskutečnil ve dnech 8. – 9 . září 2021 v hotelu Lions v Nesuchyni u Rakovníka. Společně se Středočeským krajem se na realizaci ...
Čtěte více...
Zahájení nového školního roku z pohledu prevence a bezpečnosti
Téma zajištění bezpečnosti a ochrany ve školách je průřezové. Bezpečnost a ochrana je nedílnou součástí: prostředí škol – fyzický i virtuální prostor školy. Zajištění všech vnějších i ...
Čtěte více...
Odborný vzdělávací seminář 8.-9. září 2021 Nesuchyně
Asociace bezpečná škola se účastní jako odborný garant akce: Odborný vzdělávací seminář 8.-9. září 2021 Nesuchyně. I v letošním roce je připraven zajímavý program týkající ...
Čtěte více...
Technické normy v oblasti bezpečnosti jsou důležité
Naše společnost je stále více konfrontována s různými druhy hrozeb, včetně těch způsobených lidským faktorem, jako jsou terorismus a organizovaný zločin, přírodní katastrofy, pandemie a ...
Čtěte více...
Loading...