Seminář “Ochrana měkkých cílů”

Seminář “Ochrana měkkých cílů”

Dne 8.3.2024 se konal seminář “Ochrana měkkých cílů”. Byl určen základním a mateřským školám v Karlovarském kraji, okres Cheb. Seminář vedený Policií ČR, Karlovarským krajem, odborem bezpečnostním a krizovým a Asociací bezpečná škola. Celkem 40 zástupců vedení škol si poslechlo informace k zásadám chování při mimořádné události “aktivní střelec” a psychologie pachatele. Prohlédli si i prvosledové hlídky.

Navazující semináře budou probíhat následně v jednotlivých školách. Asociace bezpečná škola bude jedním s přednášejících.

 

 

Autor: Jitka Sladká, ABŠ