Odezvy posluchačů na seminář: „Bezpečná školní družina“

Odezvy posluchačů na seminář: „Bezpečná školní družina“

Vážení účastníci semináře,

dovolte nám vyjádřit upřímné poděkování za vaše zapojení a zpětné vazby. Podněty a názory všech účastníků jsou pro nás nesmírně cenné a vždy se snažíme je promítnout do budoucích plánů a akcí.

Velké poděkování si zaslouží i spolupráce se společností Seminaria. Jejich podpora a odbornost jsou klíčové pro úspěch našich společných projektů.

V souvislosti s konaným seminářem bychom rádi zveřejnili reakce účastníků:

Souhrn vyjádření:

– Bez připomínek
– Nemám žádné připomínky. Většinu věcí jsem znala, ale bylo dobré si vše připomenout a případně doladit bezpečnost naší ŠD.
– Vím, že to není ve Vašich silách, byla škoda, že často padal zvuk, nebo nebylo rozumět.
– Vše bylo v pořádku.
– Vše mi vyhovovalo tak, jak probíhalo. Výklad byl srozumitelný, nebylo to zdlouhavé. Určitě mi hodně věcí pomůže v praxi.
– Zlepšení spojení, často se obraz i zvuk sekal.
– Občas trošku zlobil zvuk. Byl přerušovaný, někdy bylo slyšet echo.
– Nemám
– Vše OK
– Akce dobře připravena, obsah semináře mě zaujal, těším se na příští.
– Webinář byl velkým přínosem.
– Nemám
– Nejsou
– Ocenila jsem příběhy a poznatky z praxe. Teorii známe ale ta se mnohdy neslučuje s realitou. Byla jsem velmi ráda za rady v současných situacích ŠD.
– Dobrý den, obsah skvělý, lektoři skvělí, bohužel s technikou se občas musíme poprat.
– Lektoři srozumitelně a jasně poskytli informace k danému tématu.
– Více praktických ukázek a nápadů k uplatnění.
– Věcné, dostatečné

 

 

Autor: Ing. Libor Sladký, ABŠ