DOBA (PO)CORONAVIROVÁ A BEZPEČNOST VE ŠKOLE Z POHLEDU ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA

DOBA (PO)CORONAVIROVÁ A BEZPEČNOST VE ŠKOLE Z POHLEDU ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA

Naše děti tráví od svých šesti do osmnácti let třetinu dne ve škole. Jak máme ochráněnou a nastavenou bezpečnost našich dětí po celou jednu třetinu dne, kdy s nimi jako rodiče nejsme? Jak ovlivní bezpečnost dětí současná pandemická situace?

Vnímá Asociace bezpečná škola nějaké hrozby navázané na současnou pandemickou situaci?
Nechci abychom působili za negativisty, nebo nějaké posly špatných zpráv. Již před propuknutím pandemie jsme začali při nastavování bezpečnostní prevence ve školských zařízeních oddělovat situační (myšleno emoční) agresi od plánované (ozbrojený útočník) a více jsme se začali soustředit na agresi, kterou s sebou do školy mohou vnést žáci nebo jejich rodiče.

shutterstock

Jak to souvisí se současnou situací?
Vysvětlím. Před propuknutím pandemie jsme dělali anketu v rámci cca 600ti škol napříč Českou republikou k otázkám bezpečnosti a nastavení bezpečnosti. Poměrně vysoké procento škol v ní odpovědělo, že se setkalo s verbální a někteří i fyzickou agresí žáků a rodičů. V září se vrátí do školy děti u kterých bude v důsledku pandemie značná disproporce v potřebných vědomostech, učitelé budou pracovat s dětmi, které nebyly půl roku ve škole a měly k učení doma s rodiči různý přístup a různé možnosti. Takže se budou lišit vědomostně a také chováním. To vše vnese minimálně v počátečních měsících do škol stresující prostředí pro všechny zúčastněné strany a vztahové napětí.

Myslíme si, že může vrůst procento verbální či fyzické agrese od žáků, rodičů, a nakonec i učitelů, kteří jsou ve velmi složité situaci.

Dělali jsme anketu v rámci cca 600ti škol napříč Českou republikou k otázkám bezpečnosti a nastavení bezpečnosti. Poměrně vysoké procento škol v ní odpovědělo, že se setkalo s verbální a někteří i fyzickou agresí žáků a rodičů.

Přinášíte nějaká řešení?
V řadě školských zařízení, a to vyplývá i ze zmíněné ankety, není jasná právní a přesná delegace rolí a postup v případě mimořádných událostí. Ví přesně co mají udělat v případě požáru, ale situaci rodiče, který přichází do školy naštvaný řešit problém svého dítěte, řeší intuitivně. Už jenom tím, že rodič může do školy kdykoliv a bez problémů také často kamkoliv, se zvyšuje riziko nezvládnutí krizové situace. Aby se nekřičelo na chodbě, vezme učitel rozčíleného rodiče do kabinetu, kde jsou sami a problém je na světě.

Máme – například – pro školy připraveny pro tyto situace jasné plány rutinních postupů. Jen se musí dodržovat. Obecně máme pro školy i rodiče celou řadu velmi zajímavých materiálů odladěných s Odborem prevence kriminality MV.

Aktuální informace, právní poradnu, informace o školeních a nadcházejících akcích naleznete na stránkách www.asociacebezpecnaskola.cz.

A z hlediska samotného coronaviru?
Tady bych odkázal na naše stránky. Ve spolupráci se školami jsme například připravili infografiku pro bezpečné chování lidí ve škole. Měla velký ohlas. Zapůjčili jsme termokamery a máme pro školy zpracovanou směrnici, která respektuje zákonné požadavky včetně GDPR. V symbióze s Ministerstvem vnitra, Odborem prevence kriminality připravujeme na 14.9. seminář na téma „Agrese rodičů a dětí ve školském prostředí“ a podobné téma máme připraveno na celostátní konferenci Bezpečná škola 13. října. Na konferencích mimo jiné seznámí s detailními a zajímavými výstupy z bezpečnostní ankety ve školách.

Prezident Asociace bezpečná škola z.s.
Ing. Libor Sladký

ZDROJ: WEB INFO-LIFESTYLE

KE STAŽENÍ: VR_cz_2