Karlovarský kraj pokračuje v projektu na zabezpečení škol

Komentář Asociace bezpečná škola:

Projekt “ Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ je komplexním projektem, který pro Karlovarský kraj od roku 2015 realizujeme. Na základě smluv koordinujeme průběžně jednotlivé činnosti projektu. Karlovarský kraj postavil projekt bezpečnosti škol na metodice Asociace bezpečná škola, která vychází z normy ČSN 73 4400 – „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“.  Asociace byla součástí komise, která normu uvedla do života.

Metodika bezpečnostních auditů velmi přesně ve školách definuje silné a slabé stránky bezpečnosti. Dává škole zcela konkrétní informace a podněty k vylepšení. Podněty následně vedly ke vzdělávacím seminářům, nastavení režimově organizačních opatření ve školách a projektům technických opatření, které Karlovarský kraj realizoval a realizuje. Projekt je přenositelný v rámci celé ČR a ABŠ ráda zodpoví případné dotazy k vlastnímu projektu a jeho možnostem.

Článek:

Karlovarský kraj se intenzivně zabývá posuzováním bezpečnostní situace ve školách, a to prostřednictvím projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.“ V předchozích letech proto nechal vypracovat posudky, které měly zkontrolovat připravenost na mimořádné situace, které by mohly ohrozit zdraví a životy osob, jež se v objektech škol nacházejí.

Bylo zjištěno, že objekty jsou zajištěny systémy pro ochranu majetku, ale v oblasti ochrany osob jsou nutná režimová a technická opatření.

V letošním roce byla dokončena čtvrtá etapa implementace bezpečnostních systémů vybraných středních škol. Karlovarský kraj zakoupil grafickou nadstavbu, která je instalována na Krajském úřadě Karlovarského kraje, a propojil s ní právě vybrané střední školy pomocí. Z těchto škol neodchází žádné osobní údaje, dohledový server zpracovává pouze informace o technickém stavu systému a počtu osob přítomných v objektu, což pak může pomoci složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) při případném výjezdu k mimořádné události.

 

 

„Maximální bezpečnost žáků a zaměstnanců ve školách je pro nás stále prioritou. Nyní se nám opět vracejí žáci do škol, a je proto nutné maximálně předcházet vzniku mimořádných situacích, jež by je mohly ohrozit. K minimalizaci těchto situací může přispět právě pořízení dohledové služby a její propojení s vybranými středními školami,“ dodal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Kromě instalace bezpečnostních systémů se kraj snaží zvýšit bezpečnost ve školách také školením zaměstnanců. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou seznamováni například s chováním v mimořádných situacích, jak rozpoznat nebezpečí a jak nastavit vhodná režimová opatření. Ve vybraných středních školách v kraji tak v uplynulých dvou letech proběhly nácviky připravenosti na vznik mimořádných událostí, a to za pomoci zástupců složek IZS. Pracovníci škol si mohli vyzkoušet své reakce při možném útoku ozbrojeného útočníka v objektu a nacvičit si poskytování první pomoci i při střelném poranění.

Projekt „Zabezpečení škol a školských zařízení Karlovarského kraje“ je unikátním komplexním řešením integrovaného přístupu k bezpečnosti škol v rámci ČR, jenž propojuje technická a režimová opatření.

Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

 

Další příspěvky ke čtení:


Ve škole v Kazani se střílelo. Nejméně jedenáct obětí, většina byly děti
Komentář Asociace bezpečná škola: Šokující zpráva a obrovské lidské neštěstí. Je to přímo učebnicový příklad. Bývalý student, varovné signály které, jak to popisuje článek, se ...
Čtěte více...
Anonym pohrozil útokem na školku. Policie má poplach, neví na kterou
Komentář k článku od bezpečnostních expertů asociace: Hrozbu útoku ve školkách nelze podceňovat. Rozhodně není věcí ředitelky (ředitele) školky vyvodit závěr, že se jedná o ...
Čtěte více...
Návrat do lavic činí žákům potíže. Rotace prohlubuje rozdíly, nefungují po sociální stránce, zní ze škol
Žáci prvního stupně za sebou mají měsíc rotací, při nichž se po týdnu střídají ve třídách. Učivo podle kantorů zvládají, palčivějším problémem je narušení sociálních ...
Čtěte více...
Výstupy z ankety – Otázka č. 9
Otázka č.9 Má škola zpracovanou směrnici pro návštěvy školy? Komentář: Je škola veřejnou a volně přístupnou budovou? Nebo má mít škola zpracovanou směrnici pro návštěvy?  ...
Čtěte více...
Bezpečnost a svoboda – hledání vyrovnaného řešení
Rádi bychom vyvolali nekonfliktní diskusi k tématu níže. Celá řada škol, včetně školy kam chodí moje děti, nastavila omezení pro vstup rodičů a doprovázejících osob ...
Čtěte více...