All posts tagged seminář

Zajímáte se o digitalizaci  vzdělávání a kybernetickou bezpečnost dětí?

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zajímáte se o digitalizaci  vzdělávání a kybernetickou bezpečnost dětí?

Pokud ano, a nestihli jste v pondělí 22. 3. 2021 online vysílanou panelovou diskusi na výše uvedené téma, pořádnou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a za účasti řady odborníků, včetně pedagogů a i zástupce policie, je pro vás k dispozici záznam celá akce včetně dalších důležitých informací. Vše naleznete na webových stránkách Policie ČR.

 

Nosná myšlenka kybernetické bezpečnosti byla proto diskutována ve dvou blocích panelové diskuze. První blok se věnoval online výuce a bezpečnosti se zaměřením na pedagogy a ředitele škol, kterým byla nabídnuta doporučení na vzdělávací i preventivní aktivity ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti i osvětleny pojmy jako kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové.  Ve druhém bloku se pozornost věnovala spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě„V online prostředí nám hrozí značná kybernetická rizika, která můžeme snižovat vzděláváním a prevencí. I díky této odborné panelové diskusi přispíváme k ochraně nejzranitelnější skupiny obyvatel, jakou jsou právě děti. “, doplňuje Mgr. Luboš Fendrych, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB.

Z důvodu potřebnosti dlouhodobého a efektivního zacílení na oblast online bezpečnosti právě NÚKIB spolu s ministerstvy vnitra i školství plánuje vzdělávací i osvětové akce na celý tento rok. „Začátkem března NÚKIB ve spolupráci s MŠMT také otevřel veřejnosti aktualizovaný kurz Bezpečně v kyber!, na který i tématicky navazuje tato panelová diskuze věnující se tématům kybernetické bezpečnosti“, uvádí spoluautorka online kurzu i organizátorka panelových diskuzí NÚKIB Mgr. et Mgr. Lucie Kosová.

Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí projektu E-Bezpečí, upozornil v rámci diskuze na řadu rizik, která jsou s výukou v online prostředí spojena. Zároveň objasnil, že velká část incidentů, které jeho tým v průběhu pandemie řešil, vycházela z izolace a frustrace dětí uzavřených v domácím prostředí a ztráty přímých kontaktů s vrstevníky – spolužáky, kamarády. Upozornil na důležitost citlivého přístupu rodičů a vzdělavatelů k dětem v této mimořádné situaci, zároveň pak připomenul důležitost preventivních aktivit spojených s rizikovým chováním na internetu. Projekt E-Bezpečí má v této oblasti připraveno mnoho kurzů právě v online podobě, ať už jde online videokurz E-Bezpečí pro rodiče či samostatné webináře pro žáky či pedagogy. Novinkou v této oblasti je právě vznikající online hra pro žáky s názvem Internet Highway.

Vedoucí oddělení prevence plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová k tématu i formátu panelové diskuze dodává: „Přestože se trendům v bezpečnosti digitálního prostředí věnuje celá řada subjektů, je velmi žádoucí mezioborové potkávání a výměna informací jako tomu bylo v rámci zmiňované panelové diskuze. Policie České republiky věnuje online bezpečí samostatný pilíř jednotného konceptu prevence nazvaný „Tvoje cesta onlinem“, který se v podstatné části věnuje právě žákům základních škol, jejich rodičům či pedagogům.  Aktuální poznatky ze školského prostředí jsou proto pro nás jednoznačným přínosem a věřím, že to stejně vnímají také ostatní účastníci.“

 

Více informací zde: Policie ČR.